Diakonia muzyczna

Diecezjalna diakonia muzyczna skupia osoby pragnące służyć swoim talentem muzycznym podczas spotkań rejonowych i diecezjalnych.  Jej zadaniem jest także formowanie animatorów muzycznych, posługujących podczas rekolekcji, spotkań modlitewnych i ewangelizacyjnych.

Diakonia przygotowuje i gromadzi materiały muzyczne, niezbędne do wykonywania muzyki podczas liturgii, dbając o bogactwo tego repertuaru, uwzględniające także tradycje muzyki kościelnej.

Jeśli chcesz dołączyć do diakonii, nie musisz posiadać wykształcenia muzycznego. Każdy chętny jest mile widziany i może przyłączyć się do grupy osób śpiewających. Osoby grające na instrumentach są zaproszone do tworzenia wspólnej orkiestry. Wszelkie materiały potrzebne do przygotowania się do wspólnych prób, są wysyłane drogą elektroniczną, więc można się przygotowywać indywidualnie. Aby skontaktować się z diakonią muzyczną, zgłoś się do pary rejonowej, albo osoby odpowiedzialnej za diakonię muzyczną w swoim rejonie:

Rejon Świdnica: Artur Bednarski

Rejon Wałbrzych: Jan Augustyn

Rejon Dzierżoniów: Helena Mędroń. Spotkania odbywają się przed Rejonowymi Dniami Wspólnoty.

Rejon Kłodzko: Piotr Bałanda (odpowiedzialny za diakonię muzyczną w diecezji). W rejonie kłodzkim diakonia muzyczna spotyka się co miesiąc, posługując podczas spotkań modlitewnych organizowanych przez diakonię modlitwy w klasztorze sercanów w Polanicy Zdrój. Dodatkowe spotkania odbywają się przed Rejonowymi Dniami Wspólnoty.

Wstępny plan pracy na nadchodzący rok formacyjny 2020/2021:

Data Miejsce Opis
08.08.2020 Boguszów Gorce Próba przed pielgrzymką do Wir – dla osób śpiewających
29.08.2020 Nowa Ruda
Próba generalna przed pielgrzymką do Wir
30.08.2020 Wiry Pielgrzymka do Wir
04-06.09.2020 Nowa Ruda Warsztaty Muzyczne – odwołane
18.10.2020 Rejony Rejonowe dni wspólnoty
06.12.2020 Rejony Rejonowe dni wspólnoty
07.12.2020 Boguszów-Gorce Akatyst ku czci Bogurodzicy
27.12.2020 Świdnica Spotkanie opłatkowe z biskupem
14.03.2021 Rejony Rejonowe dni wspólnoty
24.04.2021 Bardo Śląskie Próba generalna przed Diecezjalnym Dniem Wspólnoty (nocleg)
25.04.2021 Bardo Śląskie Diecezjalny Dzień Wspólnoty
7-9.05.2021 Sokołowsko Dni Skupienia Diecezjalnej Diakonii Muzycznej