Diakonia modlitwy

Diakonia Modlitwy Ruchu Światło-Życie jest grupą osób pragnących w sposób szczególny służyć Ruchowi i Kościołowi, poprzez pogłębianie życia duchowego i modlitewnego. Zgodnie z zamysłem ks. Franciszka Blachnickiego Diakonia Modlitwy jest sercem Ruchu Światło-Życie, źródłem jego żywotności, miejscem, w którym spotyka się on z żywym Bogiem.

Obszary działalności Diakonii Modlitwy

Dyżury modlitewne – grupa osób skupiona przy diakonii stara się modlić nieustannie w intencjach jej polecanych. Aby zapewnić ciągłość tej modlitwy, grupa osób chętnych podejmuje dyżury w kolejne dni miesiąca, aby codziennie polecać Panu Bogu sprawy powierzone jej modlitewnej opiece.

Jerycho modlitewne – W sytuacjach szczególnie pilnych, naglących, wymagających intensywnej modlitwy, diakonia organizuje tzw. Jerycho modlitewne , które na wzór biblijnego oblężenia Jerycha nieustannie otacza modlitwą potrzebującego. Do udziału w podjęciu modlitwy godzina za godziną zachęca się także sympatyków i inne osoby spoza Diakonii, pragnące włączyć się w to dzieło.

Spotkania Modlitewne , organizowane przez Diakonię Modlitwy, mogą przybierać różne formy (adoracje, celebracje, dni skupienia, czuwania, wigilie uroczystości). Są otwarte także dla sympatyków i dla innych osób spoza Diakonii, mogą być organizowane we współpracy z innymi ruchami kościelnymi.
Podczas spotkań modlitewnych odczytywane są intencje zgłoszone w ciągu ostatniego miesiąca.

Szczególną troską członkowie Diakonii powinni otaczać inicjatywę organizacji Oaz Modlitwy . Ks. Franciszek Blachnicki pisał, że Oazy Modlitwy powinny stać się jakby „ukrytym sercem” Ruchu, źródłem jego życia i mocy. Modlitwa bowiem musi stać się sprawą pierwszą w Ruchu, który chce służyć dziełu odnowy Kościoła i budowaniu Kościoła żywego. Modlitwa znajduje się na styku Światła i Życia, albowiem na modlitwie Światło Chrystusa przyjmowane jest najpierw i asymilowane jako czynnik inspirujący życie i działanie. Modlitwa jest tym tajemniczym elementem warunkującym życiodajną fotosyntezę w procesie Nowego
Życia.
W naszej diecezji Oazy Modlitwy są organizowane dwa razy w roku. Najbliższe terminy:

26.03.2021 – 28.03.2021 klasztor ojców sercanów, Polanica Zdrój.