Ecclesia Mater – Mater Ecclesiae – Bardo Śląskie 2-18 lipca 2021

Ecclesia Mater – Mater Ecclesiae – Bardo Śląskie 2-18 lipca 2021

Ecclesia Mater – Mater Ecclesiae = Kościół Matka – Matka Kościoła to temat rekolekcji III stopnia, które się odbyły w Bardzie Śląskim w klasztorze sióstr marianek. Organizacji tych ćwiczeń duchowych dla małżeństw podjęła się diakonia rekolekcyjna z diecezji świdnickiej (dwóch kapłanów: ks. Mirosław Rakoczy, moderator oazy, ks. Mariusz Maluszczak, diakon Krystian Stasiak,  animatorzy z parą moderatorską Barbarą i Józefem Nowakami na czele, diakonia wychowawcza z odpowiedzialną Urszulą Dziedzic) i jedno małżeństwo z diecezji  koszalińsko-kołobrzeskiej, Anna i Łukasz Radawiec.

Na zaproszenie do Barda odpowiedziało 11 małżeństw z całej Polski, w tym 4 małżeństwa  z diecezji świdnickiej, 2 małżeństwa z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej i po jednym małżeństwie  z diecezji ełckiej, diecezji legnickiej, diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, archidiecezji katowickiej i diecezji warszawsko-praskiej.

Centralnym punktem codziennego programu była Eucharystia, w której liturgia słowa i liturgia eucharystyczna  nawiązywały do tematyki rekolekcji. Podobnie było z liturgią godzin – uczestnicy odmawiali  godzinę czytań, jutrznię i nieszpory.

Tematykę rekolekcji spajały dwa wątki: tajemnice różańca i  statio. W rozważaniach różańcowych  uczestnicy medytowali nad  życiem i postawą Maryi, która jest wzorem relacji ze swoim Synem, wzorem dla całego Kościoła. Statio to  odwiedzanie miejsc związanych  z historią Kościoła, z działalnością świętych Piotra i Pawła, pierwszych męczenników i wyznawców, którzy w swoim życiu głosili Ewangelię na całym świecie.   Ta swoista pielgrzymka odbywała się w dwóch wymiarach: przez odwiedzanie bazylik rzymskich (i bazyliki w Asyżu) w postaci konferencji opartej na prezentacji i filmie oraz na podróżowaniu do lokalnych świątyń w okolicach Barda, związanych wezwaniem lub znaczeniem z tematyką  rzymskich  statio. Uczestnicy odwiedzili świątynie w  Świdnicy(katedra), Bożkowie, Tłumaczowie, Kudowie Zdroju, Dusznikach Zdroju, Trzebieszowicach, Braszowicach, Kłodzku, Kamieńcu Ząbkowickim, Wambierzycach.

Uczestnicy rekolekcji  przeżywali  poszczególne dni  odnajdując w nich 5 znaków przybliżających tajemnicę Kościoła:

 znak Maryi, Matki Kościoła widoczny w tajemnicach różańca;

znak świątyni, wskazujący na przeżywanie tajemnic wiary w kulturze (sztuka, architektura);

znak Piotra opoki , akcentujący ciągłość i jedność  z następcami świętego Piotra;

znak małej wspólnoty oazowej, w którym odnajdowano swoje miejsce we wspólnocie małżeńskiej, rodzinnej, kręgu, grupie oazowej, parafii;

spotkanie z żywym Kościołem, który reprezentowały wspólnoty świeckie i zakonne, przybliżające swój charyzmat.

Podsumowaniem przeżyć  były świadectwa, którymi  podzielili się uczestnicy  w ostatnim  dniu rekolekcji.