Diecezjalny Dzień Skupienia Diakonii Liturgicznej

Diecezjalny Dzień Skupienia Diakonii Liturgicznej