Oaza Rodzin III stopnia

Cały dzień -
Dom rekolekcyjny Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej w Bardzie Śląskim
1 Maja 12
Bardo Ślaskie,

Rekolekcje OR III stopnia

Miejsce: Bardo Śląskie, diecezja świdnicka
Termin: 2.07 – 18.07.2021

Kosztorys rekolekcji:
Osoba dorosła   1650 zł
Dziecko:
Rocznik 2009-2010 – 1280 zł
Rocznik 2011-2012 –   900 zł
Rocznik 2013-2018 –   750 zł
Rocznik 2019-2021 –     50 zł

Zadatek (lub całą opłatę) na rekolekcje należy przelać na konto:
Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie
Domowy Kościół Świdnica
41 1240 1574 1111 0010 9064 7067

Kontakt z parą przyjmującą zgłoszenia:
Urszula i Tadeusz Biedowie
Tel. 699 915 630
E-mail:  tbieda99@gmail.com

Zapisy na rekolekcje za pomocą formularza:
[KLIKNIJ, ABY OTWORZYĆ FORMULARZ]

Rekolekcje Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie diecezji świdnickiej:

 1. Są formą rekolekcji zamkniętych, dlatego zasadniczo nie przyjmujemy nikogo, kto chciałby przyjechać lub wyjechać w terminach innych niż podane w planie rekolekcji.
 2. Zasadniczym celem rekolekcji jest pogłębienie życia wewnętrznego i formacji liturgicznej uczestników, dlatego bardzo prosimy, aby przyjechać z właściwym na nie nastawieniem.
  W programie rekolekcji jest:

  • codzienna Eucharystia, modlitwy wspólnotowe i czas na modlitwę osobistą oraz konferencje i spotkania w małej grupie – kręgu małżeństw,
  • czas dla rodziny po obiedzie (2,5 – 4 godzin), rodzice przeżywają go z dziećmi,
  • czas przeżywany we wspólnocie na wypoczynek, wycieczki i rozrywkę.
 3. Są formą ćwiczeń duchowych i formacji ludzkiej:
  • udział we wszystkich punktach programu rekolekcyjnego jest obowiązkowy,
  • punktualność jest oznaką miłości braterskiej i okazją do wdzięczności Panu Bogu za ofiarowany czas,
  • ograniczamy do minimum korzystanie z telefonów komórkowych, komputerów osobistych, itp.,
  • prosimy o zabranie Pisma Świętego, swoich modlitewników, różańca i notatnika z długopisem,
 4. W rekolekcjach biorą udział małżeństwa sakramentalne z własnymi dziećmi:
  • dzieci do lat 3 w czasie rekolekcji są zasadniczo cały czas pod opieką rodziców,
  • organizatorzy – diakonia wychowawcza – zapewniają opiekę dla dzieci od lat 3 na czas punktów programu, w których rodzice mają swoje zajęcia,
  • w pozostałym czasie (w czasie liturgii, posiłków i w czasie wolnym) dzieci są pod opieką rodziców,
  • prosimy o zabranie dla dzieci ich ulubionych książek, zabawek, gier planszowych, piłek, skakanek
 5. Prosimy o zabranie odpowiedniego stroju do kościoła i kaplicy (odświętnego na niedzielę) dla wszystkich członków rodziny.
  • Kobiety, dziewczęta i dziewczynki:
   • strój zakrywający dekolt, ramiona, uda i kolana; najlepiej sukienka lub spódnica z odpowiednią bluzką;
   • nie przychodzimy w legginsach,  japonkach, klapkach prysznicowych i kapciach;
  • Mężczyźni, młodzieńcy, chłopcy:
   • długie spodnie, garnitur (strój na Wigilię, Wielkanoc, odnowienie przyrzeczeń małżeńskich);
   • nie przychodzimy w spodniach krótkich, bojówkach za kolana, w dresach lub innych spodniach sportowych; japonkach, klapkach prysznicowych i kapciach, sandałach na gołą stopę; najlepiej półbuty
   • bluzka z rękawem (nie na ramiączkach).
  • ministranci, lektorzy, szafarze proszeni są o zabranie komży lub alby.
 6. Obowiązuje przestrzeganie reguł ustanowionych przez gospodarzy ośrodka rekolekcyjnego, w tym zachowań związanych z reżimem sanitarnym (aktualnym dla czasu odbywania się rekolekcji),  a także zasada naprawienia wszystkich szkód spowodowanych w mieniu ośrodka oraz współuczestników, również tych wyrządzonych przez nasze dzieci.
  • Dbamy o racjonalne dzielenie się potrawami podczas posiłków, nie marnujemy żywności.
  • Ewentualne problemy związane z wyżywieniem lub zakwaterowaniem zgłaszamy w pierwszej kolejności parze odpowiedzialnej.
  • W czasie trwania rekolekcji odwiedziny są możliwe tylko w czasie wolnym tak, aby nie zakłócać porządku dnia i programu odwiedzanym uczestnikom.
 7. Obowiązuje elektroniczne zgłoszenie chęci udziału w rekolekcjach DK.
  • Zgłaszający po wypełnieniu i podpisaniu karty zgłoszenia otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia,
  • Wpłaca na konto podane w kosztorysie  zadatek w wysokości 800 zł (W przypadku rezygnacji z oazy należy powiadomić jak najszybciej parę przyjmującą zgłoszenia.  Zaliczka zostanie zwrócona jedynie w przypadku znalezienia innej pary na zwolnione miejsce).
  • Pozostałą część opłaty za rekolekcje zobowiązany jest uiścić zaraz po przyjeździe  do domu rekolekcyjnego u osoby wyznaczonej (może również wpłacić je na wspomniane konto).

Osoby zgłaszające się, które w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia od pary odpowiedzialnej za turnus nie wpłaciły zadatku i nie reagują na próby kontaktu ze strony organizatorów zostają wykreślone z listy uczestników i przeniesione na listę rezerwową.

iCalGoogle Calendar

Więcej info Oaza Rodzin III stopnia