Oaza Modlitwy Polanica 2023 – Centrum żywego Kościoła

Oaza Modlitwy Polanica 2023 – Centrum żywego Kościoła

Co stoi w centrum żywego Kościoła? Co jest postawą żywotności Kościoła i żywej wiary każdego wiernego? To było kluczowe pytania, na które starało się znaleźć odpowiedź 67 uczestników Oazy Modlitwy (z diecezji świdnickiej i archidiecezji warszawskiej) w Polanicy Zdroju w dniach 17-19 listopada 2023.

Warunki do pochylenia się nad odpowiedzią na te pytania i do indywidualnej oraz wspólnotowej modlitwy zapewnili moderatorzy: ks. Mirosław Rakoczy, Ewa i Ryszard Sapko, animatorzy muzyczni: Piotr Bałanda z pomocą żony Doroty, Maciej Mędroń czuwający nad liturgią, Tomek i Paulina Reizer organizujący czas dla maluchów i pięć par animatorów grup. Domową atmosferę zapewniali, jak zawsze oo. sercanie, na czele z ojcem Zdzisławem.

Konferencja ks. Mirosława Rakoczego

Źródłem poznania odpowiedzi na wspomniane pytania były katechezy i homilie ks. Mirosława, który ze słowa Bożego obecnego w liturgii godzin i podczas Eucharystii wydobywał bogactwo treści przybliżające do głębszej relacji z Bogiem. Kluczowa była tu katecheza, podczas której wskazał na miejsce Namiotu Spotkania i studium Biblii w formacji członków Domowego Kościoła.  Tu właśnie padło wyjaśnienie, że warunkiem żywotność wspólnoty Kościoła jest to, aby wierni trwali  „w żywym i osobistym związku z Bogiem żywym i prawdziwym. Tym związkiem jest modlitwa”(Katechizm Kościoła katolickiego, 2558).Dlatego tak ważną rolę odgrywa namiot Spotkania, czyli codzienne spotkanie z Bogiem podczas wewnętrznej modlitwy.

Ponieważ najczęściej podstawą tego spotkania jest fragment Pisma świętego, niektórzy mylą Namiot Spotkania ze studium Biblii. Ksiądz Mirosław wskazał na zasadnicze różnice między tymi zobowiązaniami. 

ZakresStudium BibliiNamiot Spotkania
Forma– czytanie duchowe, -rozważanie, -główne narzędzie to rozum,– modlitwa osobista, -modlimy się sercem, które jest miejscem spotkania, przymierza,
Cel– zdobycie wiedzy,– spotkanie i rozmowa z Bogiem,

Oba te zobowiązania mogą się uzupełniać, szczególnie, jeżeli studium Biblii poprzedzi Namiot Spotkania. Dzięki tym wyjaśnieniom praktyki  te stały się dla wielu bardziej zrozumiałe, co mogli wykorzystać podczas osobistej modlitwy, i co również wybrzmiało w świadectwach uczestników, co również daje nadzieję na codzienne ożywianie wiary  przez osobistą relację z Bogiem.