Apel o modlitwę

Apel o modlitwę

„Panie, uczyń mnie narzędziem Twego pokoju – abym siał miłość tam, gdzie panuje nienawiść”

Wobec dotykającego nas w ostatnich dniach wzmożenia medialnego związanego z osobą świętego Jana Pawła II, przekazujemy apel Kręgu Centralnego, wyrażony w słowach Pary Krajowej i Moderatora Krajowego DK. 

Niech cała ta sytuacja zjednoczy nas w modlitwie i poście zbliżając nas do Pana. Niech też uwrażliwi nas na słowa i nauczanie wielkiego Przyjaciela Ruchu Światło-Życie, który w rodzinach widział drogę Kościoła.