Formacja Kapłańska

W diecezji działa grupa kapłańska licząca 14 duchownych pracujących w różnych parafiach.

Na spotkaniach, dzielą się radościami i smutkami związanymi z prowadzeniem różnych grup Ruchu Światło-Życie, ale też duszpasterskimi obowiązkami i osobistymi doświadczeniami. Spotkania są też okazją do wspólnej modlitwy, rozważania Pisma Świętego i formowaniem się według zaleceń określonych przez Unię Kapłanów Chrystusa Sługi. Opracowują też tematykę i sprawy organizacyjne najbliższych działań w Ruchu (oaz modlitwy, rekolekcji, itp.)

Moderator

Ks. Mirosław Rakoczy

Terminy spotkań

Każda środa