Diakonia modlitwy

Diakonia Modlitwy Ruchu Światło-Życie jest grupą osób pragnących w sposób szczególny służyć Ruchowi i Kościołowi, poprzez pogłębianie życia duchowego i modlitewnego. Zgodnie z zamysłem ks. Franciszka Blachnickiego Diakonia Modlitwy jest sercem Ruchu Światło-Życie, źródłem jego żywotności, miejscem, w którym spotyka się on z żywym Bogiem.

Obszary działalności Diakonii Modlitwy

Dyżury modlitewne – grupa osób skupiona przy diakonii stara się modlić nieustannie w intencjach jej polecanych. Aby zapewnić ciągłość tej modlitwy, grupa osób chętnych podejmuje dyżury w kolejne dni miesiąca, aby codziennie polecać Panu Bogu sprawy powierzone jej modlitewnej opiece.

Jerycho modlitewne – W sytuacjach szczególnie pilnych, naglących, wymagających intensywnej modlitwy, diakonia organizuje tzw. Jerycho modlitewne , które na wzór biblijnego oblężenia Jerycha nieustannie otacza modlitwą potrzebującego. Do udziału w podjęciu modlitwy godzina za godziną zachęca się także sympatyków i inne osoby spoza Diakonii, pragnące włączyć się w to dzieło.

Spotkania Modlitewne , organizowane przez Diakonię Modlitwy, mogą przybierać różne formy (adoracje, celebracje, dni skupienia, czuwania, wigilie uroczystości). Są otwarte także dla sympatyków i dla innych osób spoza Diakonii, mogą być organizowane we współpracy z innymi ruchami kościelnymi.
Podczas spotkań modlitewnych odczytywane są intencje zgłoszone w ciągu ostatniego miesiąca.

Szczególną troską członkowie Diakonii powinni otaczać inicjatywę organizacji Oaz Modlitwy . Ks. Franciszek Blachnicki pisał, że Oazy Modlitwy powinny stać się jakby „ukrytym sercem” Ruchu, źródłem jego życia i mocy. Modlitwa bowiem musi stać się sprawą pierwszą w Ruchu, który chce służyć dziełu odnowy Kościoła i budowaniu Kościoła żywego. Modlitwa znajduje się na styku Światła i Życia, albowiem na modlitwie Światło Chrystusa przyjmowane jest najpierw i asymilowane jako czynnik inspirujący życie i działanie. Modlitwa jest tym tajemniczym elementem warunkującym życiodajną fotosyntezę w procesie Nowego
Życia.

W naszej diecezji Oazy Modlitwy są organizowane dwa razy w roku. Najbliższe terminy:

17 – 19 listopada 2023 Polanica Zdrój

12 – 14 kwietnia 2024 Polanica Zdrój

Odpowiedzialni

Diecezja i Rejon Świdnica:
Ewa i Ryszard Sapko

Rejon Kłodzko:
Urszula i Tadeusz Biedowie
moderator: ks. Michał Pietraszek

Rejon Wałbrzych:
Bogumiła i Jerzy Kuźniarowie

Rejon Dzierżoniów:
Ewa i Edward Rewaj
moderator: ks. Dominik Mroczkowski

TERMINY SPOTKAŃ

Rejon Wałbrzych:
Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Szczawno-Zdrój, salki przy parafii - każdy trzeci poniedziałek
17.00 Msza (w sezonie letnim o 19:00), a następnie spotkanie (obecnie online do odwołania)

Rejon Świdnica:
Katedra pw. św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy drugi piątek miesiąca,
18.00 Msza św. w Katedrze Świdnickiej a potem spotkanie

Rejon Kłodzko
Nowa Ruda, kościół św. Mikołaja. Spotkania w drugie piątki miesiąca:
18:00 Msza,
18:30 Adoracja,
19:00 Spotkanie formacyjne w sali na plebanii (w miesiące parzyste modlitwa uwielbienia)

Rejon Dzierżoniów
Dzierżoniów, klasztor sióstr Elżbietanek
Spotkanie w trzecie środy miesiąca