Diakonia Słowa

Diakonia Słowa dba o to, aby słowo pisane czy drukowane docierało we właściwym czasie do wszystkich członków wspólnot ruchu i do ludzi oraz środowisk pragnących korzystać z pomocy ruchu. Diakonia Oaz Rekolekcyjnych służy wszystkim sprawom związanym z główną metodą działania ruchu, jaką są oazy rekolekcyjne różnego rodzaju, typu i stopnia.

– Ks. Franciszek Blachnicki 
(z podręcznika Oaza Rekolekcyjna Diakonii Ruchu Światło – Życie)
Odpowiedzialni

Joanna i Krzysztof Czeczotowie

Polecane linki

Wydawnictwo Oaza.pl