Diakonia życia

SZEROKO ROZUMIANA OCHRONA ŻYCIA LUDZKIEGO, OD POCZĘCIA DO NATURALNEJ ŚMIERCI;
PRELEKCJE W CZASIE OAZ REKOLEKCYJNYCH;
INICJOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY ŻYCIA ORAZ INSPIROWANIE DO UDZIAŁU W NICH POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW RUCHU

Odpowiedzialni

Anna Malinowska

Telefon

+48 602 351 390

Miejsce spotkań

Bielawa - parafia p.w. Ducha Świętego

Terminy

Ustalany po każdym spotkaniu