Diakonia ewangelizacji

Ewangelizacja to jest głoszenie radosnej nowiny o tym, co się stało, co się dokonało przez Chrystusa, co stanowi rzeczywistość historyczną, czyli dokonało się w czasie i przestrzeni, w określonym miejscu, tak jak się dokonują wydarzenia w historii. (…) Ewangelizacja jednak głosi równocześnie rzeczywistość, która się stała i która trwa, i tym się różni na przykład od nauczania historii.
ks. Franciszek Blachnicki, Została nam powierzona Ewangelia
Działania Diakonii mają na celu przeprowadzanie, wspieranie, promowanie i koordynowanie inicjatyw ewangelizacyjnych. 
Odpowiedzialni
Kontakt

de.oaza.swidnica@gmail.com

Miejsce spotkań
Terminy
Polecane linki

https://www.facebook.com/pages/category/Religious-Organization/Centralna-Diakonia-Ewangelizacji-115220573503466/
https://www.oaza.pl/diakonie/ewangelizacji/