Diakonia ewangelizacji

Ewangelizacja to jest głoszenie radosnej nowiny o tym, co się stało, co się dokonało przez Chrystusa, co stanowi rzeczywistość historyczną, czyli dokonało się w czasie i przestrzeni, w określonym miejscu, tak jak się dokonują wydarzenia w historii. (…) Ewangelizacja jednak głosi równocześnie rzeczywistość, która się stała i która trwa, i tym się różni na przykład od nauczania historii.
ks. Franciszek Blachnicki, Została nam powierzona Ewangelia
Działania Diakonii mają na celu przeprowadzanie, wspieranie, promowanie i koordynowanie inicjatyw ewangelizacyjnych. 
Odpowiedzialni

Diakonia w trakcie formowania, zgłoś chęć uczestnictwa na poniższy adres

Miejsce spotkań
Terminy