Diakonia Liturgiczna

 Cel diakonii liturgicznej:  Omawiając poszczególne diakonie w referacie Charyzmat Światło-Życie w służbie Kościoła lokalnego ks. Franciszek Blachnicki pisze o diakonii liturgicznej: 

Według soborowej wizji odnowy Kościoła musi się ona koncentrować w liturgii eucharystycznej, która jest źródłem i szczytem życia Kościoła. Cała nasza formacja służby liturgicznej, cały nasz apostolat liturgiczny zmierza do tego, żeby odnowić liturgię według Soboru Watykańskiego II.

Ten szeroko rozumiany apostolat liturgiczny podejmuje cały Ruch, a nie tylko jakaś jego cząstka.  Celem Diakonii Liturgicznej, zgodnie z wizją Ojca Franciszka Blachnickiego, jest formacja liturgiczna wiernych, aby doprowadzać ich do umiłowania liturgii i sprawowania jej w duchu odnowy, tak by stawała się ona faktycznie szczytem i źródłem życia Kościoła oraz ośrodkiem życia wspólnot lokalnych.

Formacja i służba. To dwa obszary działalności diakonii. Na  spotkaniach poznajemy liturgię i zachwycamy się jej pięknem rozważając dokumenty o niej mówiące. Pomiędzy nimi posługujemy m.in. koordynując posługi liturgiczne podczas spotkań  oraz realizując zadania specjalne. Na spotkania zapraszamy wszystkich po przeżytej formacji podstawowej, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę o liturgii i przekazywać ją w lokalnych wspólnotach.

Odpowiedzialny

Marek Kośny, ks. Arkadiusz Chwastyk

Miejsce spotkań

Dzierżoniów, parafia pw. Królowej Różańca Świętego

Terminy

Ustalany po każdym spotkaniu