Każdego dnia staramy się, aby Słowo Boże, które jest naszym światłem stawało się również naszym życiem.

Znak Roku OŻK 2022/23

“Słowa “Życie w świetle” wyrażają (…) niesłychanie dziś aktualny i potrzebny program wyzwolenia człowieka.” Stąd też na znaku pojawił się człowiek z wyciągniętymi rękami ku górze w geście uwielbienia. Rozerwane kajdany symbolizują zwycięstwo nad ciemnością – grzechem. “Kto idzie za Mną nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8, 21).

Diakonie

Tak działamy

Diakonia wyzwolenia

Diakonia komunikowania społecznego

Diakonia życia

Diakonia Liturgiczna

Diakonia Jedności

Diakonia muzyczna

Diakonia modlitwy

Diakonia ewangelizacji

Diakonia rekolekcyjna

Rekolekcje

Odpowiedzialni

w diecezji świdnickiej za Ruch Światło-Życie

ks. Mirosław Rakoczy

Moderator diecezjalny

ks. Adam Woźniak

moderator deicezjalny DK

Małgorzata i Krzysztof Jaśkowiak

Para diecezjalna DK

Galeria

Tak działamy

100-krotne dzięki dla ks. Franciszka

Pielgrzymka Świdnica 15.05.2021