Diakonia Miłosierdzia

Diakonia Miłosierdzia

– prowadzi jej członków do stawania się świadkami Miłosierdzia Bożego przez czyn, słowo, modlitwę i inspiruje innych do takiej postawy miłosierdzia wobec potrzebujących.
Łk.6, 36 Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.
Dz. 7, 42 Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia, czyn, słowo, modlitwa.

W 1980 r. Jan Paweł II ogłosił Encyklikę o Bożym Miłosierdziu Dives in misericordia. Ks. Franciszek formułując wskazania VI Krajowej Kongregacji Ruchu z 1 marca 1981 r., napisał: „Odkryliśmy tę encyklikę jako przewodnika naszej pracy. Pragnęlibyśmy, aby wszyscy uczestnicy Ruchu i wszystkie istniejące w nim wspólnoty, a także wakacyjne oazy – wzięły do ręki, a potem do serca tę encyklikę, jako dar papieża i światło, które musimy starać się uczynić życiem”.

Jest to dziś wciąż aktualne wezwanie, oczekujące na podjęcie przez Ruch”.

Osoby odpowiedzialne

Rejon Dzierżoniów:
Ks. Piotr Sipiorski,
Bożena i Czesław Jaworscy

Terminy spotkań

Spotkania wg potrzeb, najczęściej przy okazji dni wspólnoty