Diakonia wyzwolenia

Dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka jest programem ewangelizacyjnym, który niesie ludziom nadzieję wolności i wyzwolenia w Jezusie Chrystusie.

Krucjata Wyzwolenia Człowieka zwana Dziełem Niepokalanej Matki Kościoła jest programem ewangelizacyjnym, który niesie ludziom nadzieję wolności i wyzwolenia w Jezusie Chrystusie. Chodzi w
niej o to, aby być wolnym i prowadzić innych do wolności rozumianej jako wolność osoby. Uczestnicy Krucjaty czynią to przez modlitwę, post i jałmużnę.

Diakonia Wyzwolenia organizuje w diecezji Warsztaty Wyzwolenia. W tej chwili, z uwagi na sytuację epidemiologiczną, termin najbliższych warsztatów nie jest znany.

Obecnie odbywają się spotkania KWC online, szczegóły na fanpage’u facebookowym (zakładka przydatne linki)

Odpowiedzialni

Iwona i Marek Kurowscy,
ks. Daniel Kołodziejczyk

Kontakt

kurowski.marek@gmail.com
krucjata.swidnica@gmail.com

TERMINY

1/ Drugie wtorki miesiąca g. 17:30 - Adoracja NS, Msza św. i Spotkanie formacyjne KWC, kościół św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu
2/ Pierwsze soboty miesiąca g. 8:00 - Msz św. Adoracja NS, kościół pw św Franciszka z Asyżu w Wałbrzychu