Diakonia komunikowania społecznego

BIEŻĄCE SPRAWY

Misją Diakonii Komunikowania Społecznego jest służba kulturze spotkania oraz przekładanie wiary na fakty kulturowe i społeczne przy wykorzystaniu współczesnych środków społecznego przekazu.

Czym JEST DIAKONIA KOMUNIKOWANIA SPOŁECZNEGO?

Diakonia Komunikowania Społecznego skupia ludzi, którzy dzieło ewangelizacji, podstawowe zadanie każdego ochrzczonego, realizują w świecie współczesnej kultury. Służą ad intra i ad extra, informując, formując i inspirując. Dla tych celów wykorzystują narzędzia kojarzone z pracą dziennikarzy, fotoreporterów, grafików, filmowców, dźwiękowców, informatyków, podejmują działania w dziedzinie public relations i mediach społecznościowych. Diakonia Komunikowania Społecznego nie jest jednak miejscem zastrzeżonym dla profesjonalistów, ale każdemu pozwala odkrywać i rozwijać swoje talenty.

ZADANIA DIAKONI:

Osoba odpowiedzialna

Diecezja:
Tomasz Kokot, ks. Przemysław Pojasek

Rejon Wałbrzych: Tomasz Kokot
Rejon Świdnica: Kamila Męczywór
Rejon Kłodzko: Tadeusz Bieda
Rejon Dzierżoniów: Artur Wagnerowski

TERMINY SPOTKAŃ

1. Trzeci czwartek miesiąca g. 19.00 w formie online
2. Spotkania stacjonarne przy ul. Budowlanej - na początku i na końcu roku formacyjnego, terminy uzgadniane z miesięcznym wyprzedzeniem.

ŚWIĘTO PATRONALNE

24 stycznia - Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu