Diecezjalny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie w Bardo 28.04.2024 – fotorelacja

Diecezjalny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie w Bardo 28.04.2024 – fotorelacja

W piątą niedzielę Wielkanocną 28 kwietnia 2024 w domu rekolekcyjnym sióstr Marianek w Bardzie Śląskim spotkały się Rodziny z dziećmi i młodzieżą z wspólnoty Ruch Światło-Życie na Diecezjalnym Dniu Wspólnoty (DDW). W spotkaniu uczestniczyło ok. 180 osób z wszystkich rejonów diecezji świdnickiej tj. Dzierżoniów, Kłodzko , Świebodzice i Wałbrzych. W tym roku temat spotkania dotyczył zagadnienia, które najlepiej wyraża tytuł książki ks. Franciszka Blachnickiego „Sympatycy czy chrześcijanie?” – ks. Mirosław Rakoczy podczas konferencji tłumaczył słuchaczom, na czym polega różnica. W czasie konferencji, dzieci i młodzież pod okiem diakonii wychowawczej, ćwiczyły różne sprawności, zdobywając nagrody. Kulminacyjnym momentem dnia wspólnoty była Eucharystia – pod przewodnictwem ks. Mirosława Rakoczego. Po uczcie duchowej wszyscy zasiedli do wspólnego biesiadowania. Jednym z ostatnich punktów DDW było spotkania w grupach, gdzie małżeństwa miały okazję zgłębić temat konferencji.

Dzień wspólnoty, dzięki wysiłkom wielu osób: pary diecezjalnej Iwonie i Markowi Kurowskim, wszystkim diakoniom: liturgicznej, muzycznej, wychowawczej, komunikacji życia, wyzwolenia, siostrom Mariankom, był radosny i pełen dobrych przeżyć.

Na koniec wszyscy zostali serdecznie zaproszeni przez diakonię życia do udziału w Marszach dla Życia i Rodziny, które w tym roku będą się odbywały:

  • 11 maja 2024 Wałbrzych, rozpoczęcie po mszy św. Na 12.00 ul. Prym. S. Wyszyńskiego 18
  • 26 maja 2024 Świdnica, rozpoczęcie o 14.00 pl. Św. Jana Pawła II
  • 16 czerwca 2024 Dzierżoniów, rozpoczęcie o 15.00 plac przy Kościele Królowej Różańca Św.

Hasło Marszu: Chodźmy Razem! – Zapraszamy serdecznie !