Docenić modlitwę milczenia

Docenić modlitwę milczenia

Nareszcie – tak wyrażali swą radość z bezpośredniego spotkania  uczestnicy Oazy modlitwy w Bardzie, w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym, od 12 do 14 listopada 2021. Były to pierwsze tego typu rekolekcje organizowane przez Domowy Kościół diecezji świdnickiej od marca 2020. Prawie 30 uczestników w większości z diecezji świdnickiej, ale również z diecezji bielsko-żywieckiej i włocławskiej skupiło się nad tematem milczenia w modlitwie. Zaproponował go moderator oazy, ks. Mirosław Rakoczy, wraz z parą moderatorską, Bogumiłą i Jerzym  Kużniarami. 

Uczestnicy mieli możliwość „zasmakować” modlitwy ciszy podczas adoracji Najświętszego sakramentu, w Namiocie Spotkania, w Eucharystii. Ks. moderator przypomniał, w jakich momentach Mszy św. przewiedziane są  czasy milczenia:

1. w akcie pokuty,

2. po wezwaniu „Módlmy się” przed kolektą,    

3. w liturgii słowa: zaleca się przed rozpoczęciem liturgii słowa, powinno być zachowane po pierwszym i drugim czytaniu, po homilii,

4. jako jedną z form odpowiedzi na wezwanie w modlitwie powszechnej,

 5. w czasie modlitwy eucharystycznej,

6. po przyjęciu Komunii św.,

7. po „Módlmy się” w modlitwie końcowej – o ile nie było milczenia po Komunii św.

Temat milczenia docenili uczestnicy rekolekcji dzieląc się podczas  świadectw podsumowujących oazę, że  czas ciszy w modlitwie  pozwolił im wgłębić się w relację z Bogiem. Wielu  wyraziło nadzieję, że będzie im dane spotkać się na kolejnej oazie modlitwy, która zaplanowana jest w tym samym miejscu od 1 do 3 kwietnia 2022.