DOM 2024 – rozesłanie na rekolekcje

DOM 2024 – rozesłanie na rekolekcje

Kochani Oazowicze

W sobotę 22.06.2024 o godzinie 11.00 w Domu Sióstr Salezjanek w Pieszycach miało miejsce uroczyste rozesłanie na wakacyjne rekolekcje organizowane przez naszą diecezję.
Spotkanie połączone było z zakończeniem roku formacyjnego w rejonie Dzierżoniów. Wspólnie uczestniczyliśmy w Mszy Świętej, która zakończyła się błogosławieństwem par posługujących na rekolekcjach i wręczeniem świeć oazowych przez moderatora diecezjalnego Ruchu ks. Mirosława.
Już za chwilę pierwsze rekolekcje Oazy Rodzin I stopnia w Bardzie, następnie ORAR II stopnia. Cykl wakacyjnych rekolekcji zakończy tematyczna oaza o zobowiązaniach DK.

Poniżej zamieszczamy fotorelację z dzisiejszego dnia i dziękujemy rejonowi Dzierżoniów i siostrom Salezjankom za ciepłe przyjęcie i poczęstunek.