Eucharystia buduje Kościół – Oaza Modlitwy

Eucharystia buduje Kościół – Oaza Modlitwy

Eucharystia buduje Kościół

W gościnnym  domu rekolekcyjnym  ojców sercanów w Polanicy odbyły się w dniach 17-19 marca 2013 r. rekolekcje oazowe zwane Oazą Modlitwy.

Zawarta w encyklice Jana Pawła II Ecclesia de Eucharistia formuła:  Eucharystia buduje Kościół stała się motywem wiodącym rekolekcji. Zadbał o to moderator ks. Mirosław Rakoczy  w swoich homiliach i konferencji.  Zwrócił on uwagę na kilka zagadnień, które pozwalają na lepsze zrozumienie tajemnicy Eucharystii i Kościoła . Po pierwsze: Kościół żyje dzięki Eucharystii, która go ożywia i jednoczy. Po drugie: nie da się oddzielić Chrystusa od Kościoła, który jest Jego Mistycznym Ciałem i przedłużeniem Ciała historycznego. Po trzecie: Jezus Chrystus jest głową Kościoła i przyjmuje na siebie grzechy ludzkiej części Kościoła. Spotkanie z Kościołem to spotkanie również z Chrystusem, które może być źródłem uzdrowienia. Po czwarte:  przyjmując Ciało Jezusa Chrystusa podczas Eucharystii , stajemy się jednym Ciałem Chrystusa – Kościołem. Nie uczestnicząc w niedzielnym Zgromadzeniu Eucharystycznym i nie przyjmując  Komunii  św. umniejszamy Ciało Jezusa Chrystusa, umniejszamy Kościół.

W  planie poszczególnych dni  w centrum znajdowała się  Eucharystia, był czas na  modlitwę osobistą (namiot spotkania w formie skrutacji Pisma Świętego), w małych grupach (krąg liturgiczny) i wspólnotową (droga krzyżowa, modlitwa uwielbienia). W roku jubileuszu 50-lecia pierwszych rekolekcji oazowych dla rodzin i powstania Domowego Kościoła nie mogło zabraknąć świadectw na temat  doświadczeń duchowych  przeżytych podczas oaz wakacyjnych i  anegdot  z nimi związanych.

O sprawny przebieg rekolekcji zadbał ks. Mirosław i moderatorzy: Ewa i Ryszard Sapkowie. Ci ostatni, ze względów zdrowotnych nie mogli uczestniczyć w oazie, zastąpili ich Urszula i Maciej Wierzbiccy. Z pomocą animatorów: Marioli i Romualda Baczmańskich,  Mirosławy i Romana Jadachów,  Joanny i Zbigniewa Owczarków (animatorzy muzyczni), Joanny i Macieja Batorów (odpowiedzialni za liturgię godzin) i Ewy Biedki (diakonia gospodarcza) rekolekcje przebiegły sprawnie i owocnie (dowodem na to były świadectwa uczestników).

Diakonia Rekolekcyjna