Idąc razem

Idąc razem

Pierwszy z 10 filmów na Rok Rodziny propagujący adhortację Amoris Laetitia (AL) papieża Franciszka

Rodziny, podążajmy naprzód i nie ustawajmy! Mamy obietnicę, że więcej jeszcze zawsze przed nami. Nie traćmy nadziei z powodu naszych ograniczeń, ale nie rezygnujmy też z dążenia do pełni miłości i jedności, które zostały nam obiecane.” AL 325

Poprzez serię 10 filmów, rozpoczynających się rozdziałami adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia, Ojciec Święty, wsparty pomocą rodzin, zaprasza nas do wspólnej podróży, aby ponownie odkryć rodzinę jako dar, pomimo trudności, przeszkód oraz wyzwań, jakie obecnie dotykają rodziny.

Materiał filmowy uzupełniają teksty, które z powodzeniem mogą służyć zarówno rodzinom, jak  i rozmaitym wspólnotom kościelnym (parafialnym, diecezjalnym lub innym). Każdy tekst podzielony jest na cztery części i każda z nich może służyć dalszej refleksji podjętej w rodzinie czy we wspólnocie. Materiały te, będące pomocą w duszpasterskiej służbie rodzinom, zawierają sugestie i propozycje, które można dostosować do potrzeb danej wspólnoty.

Przygotowane teksty mają na celu ożywienie refleksji, dialogu i praktyk duszpasterskich. Oprócz tego stanowią zachętę, motywację i pomoc  dla rodzin w ich duchowej i jednocześnie bardzo konkretnej codzienności (AL 4).

Adhortacja apostolska Amoris Laetitia, napisana językiem prostym i praktycznym, pragnie dotrzeć do całego Kościoła, w szczególności do rodzin chrześcijańskich.  Nie czytajmy jej, jak radzi papież Franciszek, w pośpiechu, ale cierpliwie zgłębiajmy jej treść, dodatkowo poszukując informacji na tematy szczególnie nas interesujące.

Mam nadzieję, że każdy, poprzez lekturę, poczuje się wezwany do troszczenia się z miłością o życie rodzin, ponieważ one „nie są problemem, są przede wszystkim szansą” .” (AL 7)