Jałmużna Adwentowa

Jałmużna Adwentowa

Zbliża się czas Adwentowego Dnia Wspólnoty. Jest on realizowany w różnorodny sposób w naszych rejonach. Krąg diecezjalny proponuje inicjatywę, przez którą znajdziemy jednoczący nas wspólny element, niezależnie od możliwości udziału w proponowanych formach spotkania.

Już po raz drugi nasza diecezja musiała odwołać  zaplanowane wcześniej rekolekcje w klasztorze sióstr marianek w Bardzie. Przyczyny są znane. Stawia to siostry w trudnej sytuacji materialnej. Wszyscy, którzy znają klasztor w Bardzie, wiedzą jak trudno go utrzymać. Są tacy, którzy uczestniczyli w rekolekcjach w tym miejscu i mogą zaświadczyć, z jakim zaangażowaniem i poświęceniem siostry troszczą się o uczestników.

Krąg diecezjalny proponuje, aby z okazji Adwentowego Dnia Wspólnoty przeprowadzić zbiórkę, nazwaną Adwentową Jałmużną,  na potrzeby sióstr. Wpłaty prosimy przelać na konto Domowego Kościoła naszej diecezji do 10 grudnia 2020:

Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie DK Świdnica

41 1240 1574 1111  0010 9064 7067

Tytuł wpłaty Jałmużna Adwentowa

Całość  darowizn zostanie przekazana siostrom po podsumowaniu zbiórki. Już teraz dziękujemy wszystkim darczyńcom za ofiarność i poczucie odpowiedzialności za naszą wspólnotę.

Krąg diecezjalny Domowego Kościoła diecezji świdnickiej