List kręgu centralnego – zasady DK 2021

List kręgu centralnego – zasady DK 2021

Kochani

Przekazujemy wam list kręgu centralnego DK na rok formacyjny 2021/22 wraz z zaktualizowanymi zasadami Domowego Kościoła.

Prosimy o wnikliwą lekturę obu dokumentów oraz omówienie w Kręgach DK.

Moderator Diecezjalny Domowego Kościoła
ks. Adam Woźniak

Para Diecezjalna Domowego Kościoła
Małgorzata i Krzysztof Jaśkowiakowie