Powołanie nowej pary diecezjalnej

Powołanie nowej pary diecezjalnej

20 czerwca 2020 r.  odbyło się w Świdnicy ostatnie w tym roku formacyjnym spotkanie kręgu diecezjalnego. Obok pary diecezjalnej, par rejonowych i moderatora diecezjalnego Domowego Kościoła ks. Adama Woźniaka, gośćmi spotkania był moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie, ks.   Mirosław Rakoczy i para filialna Domowego Kościoła (nasza diecezja należy do filii śląskiej DK),  Jolanta i Krzysztof Gawinowie. Gośćmi spotkania byli również: Małgorzata  i Krzysztof Jaśkowiakowie oraz Iwona i Marek Kurowscy, pary kandydujące na nową parę diecezjalną, ponieważ głównym tematem spotkania było zaopiniowanie kandydatur do tej posługi. W wyniku głosowania obie pary uzyskały pozytywną opinię. Ostateczna decyzja należała do biskupa diecezjalnego.

Podczas spotkania, wobec decyzji o odwołaniu rekolekcji wakacyjnych w tym roku, krąg diecezjalny zdecydował o wsparciu finansowym domu rekolekcyjnego sióstr marianek w Bardzie kwotą 5000 zł z diecezjalnego funduszu rekolekcyjnego. Do tego wsparcia przyłączył się rejon świdnicki (2000 zł) i darczyńcy indywidualni.

Ksiądz Mirosław Rakoczy przekazał kandydatury na parę diecezjalną Księdzu Biskupowi Markowi Mendykowi. Ten 5 sierpnia 2020 r.  podjął decyzję o powołaniu do tej posługi Małgorzaty i Krzysztofa Jaśkowiaków z rejonu świdnickiego. Uroczyste wręczenie dekretu biskupiego nastąpi podczas pielgrzymki Ruchu Światło-Życie naszej diecezji do Wir, 30 sierpnia 2020 r.