Rejonowy Dzień Wspólnoty – Wałbrzych 20.10.2019 r.

Rejonowy Dzień Wspólnoty – Wałbrzych 20.10.2019 r.

W dniu 20 października 2019 r. w parafii pw. Świętego Jerzego i Matki Bożej Różańcowej w Wałbrzychu pod hasłem „Moja niewola i moja wolność” odbył się Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie Rejonu Wałbrzych.

  Wzięło w nim udział pięćdziesięciu pięciu członków Domowego Kościoła i szesnaścioro dzieci. Zabrakło jednak młodzieży. Mimo nawału obowiązków udało się za to przybyć Diecezjalnemu Moderatorowi Ruchu Światło-Życie, księdzu Mirosławowi Rakoczemu.

  Po zawiązaniu wspólnoty wszyscy uczestnicy udali się do kościoła na Namiot Spotkania, gdzie następnie wzięli aktywny udział  w Eucharystii wraz z całą Parafią.  Konferencję związaną z tematem dnia wygłosił później ksiądz proboszcz Zbigniew Chromy, obecny Moderator  Rejonowy Domowego Kościoła. Po obfitej i przepysznej agapie uczestnicy udali się na formację w grupach. Następnie każdy krąg na forum podzielił się swoimi przemyśleniami.  Dzień Wspólnoty zakończył się wspólną modlitwą i błogosławieństwem Księdza Moderatora.

  Musimy w tym miejscu nadmienić, że my ( Alicja i Bogusław Krupowie) po raz pierwszy mieliśmy możliwość posługiwania w charakterze pary rejonowej podczas Rejonowego Dnia Wspólnoty. Modliliśmy się więc powierzając w modlitwie małżeńskiej wszystkie związane z tym dniem sprawy Panu Bogu przez wstawiennictwo Patronki naszego Ruchu. Kolejny raz przekonaliśmy się, że Pan Bóg nie tylko nie jest głuchy, ale nieustannie nas wspiera dając wspaniałych ludzi do pomocy. Z taką Ekipą naprawdę można przenosić góry!

  Z całego serca dziękujemy więc najpierw Panu Bogu za to, że dał nam czas na wspólne przeżywanie tego dnia w Jego obecności. Ogromne wyrazy wdzięczności kierujemy ku księdzu Zbigniewowi, który był z nami i udostępnił nam nie tylko Dom Parafialny, ale również plebanię. Bóg zapłać ! Ogromnie dziękujemy poprzedniej Parze Rejonowej Magdzie i Tomkowi. Ich pomoc i wsparcie były i są dla nas bezcenne.

 Dziękujemy Diakonii Muzycznej ( Alicji i Tadeuszowi), Diakonii Opiekuńczo-Wychowawczej ( Mirosławie, Agnieszce, Andrzejowi i Adamowi), Diakonii Liturgicznej         ( Andrzejowi, Michałowi, Piotrowi, Michałowi, Andrzejowi, Mariuszowi, Joli, Marlenie i Krystianowi z dziećmi  oraz  młodym ministrantom), Diakonii Zaopatrzeniowo-Żywieniowej   ( Danusi, Leszkowi, Uli i Zdzisiowi), Diakonii Gospodarczej ( Mirce, Marzenie, Lucynie, Agnieszce,  Andrzejowi, Piotrowi i Adamowi), animatorom kręgów ( Dorocie i Stasiowi, Iwonce i Markowi, Marlenie i Krystianowi) i fotoreporterom ( Anetce i Stasiowi).

  Nie umiemy w pełni wyrazić wdzięczności i oboje z pokorą przyjmujemy fakt, że przez służbę, jaką przyjęliśmy Jezus Chrystus, Pan i Zbawiciel  „ przymusił nas nieco” ku dobremu.

Wszystkim zaś dziękujemy za CZAS, KTÓRY KU DUCHOWEMU WZROSTOWI MOGLIŚMY DZIĘKI PANU BOGU DAĆ SOBIE NAWZAJEM. Tego bogactwa nie da się opisać.  Chwała Panu!  

Ala i Bodzio