Spotkanie kręgu diecezjalnego DK

Spotkanie kręgu diecezjalnego DK

Szczęść  Boże

Za nami spotkanie kręgu diecezjalnego, który w dniu 22 listopada br. ze względów epidemicznych odbył się w formie on-line.  Z uwagi na trudności techniczne nie wszystkim udało się połączyć.  Rozpoczęliśmy nasze spotkanie od nawiązania do treści zawartych w październikowym liście Kręgu Centralnego. W trakcie spotkania,  pary rejonowe z Dzierżoniowa, Wałbrzycha i  Świdnicy podzieliły się tym, jak obecnie wyglądają spotkania. Dużo kręgów w naszej diecezji  funkcjonuje za pośrednictwem różnych komunikatorów, starając się realizować  formację. Jednym udaje się to lepiej innym trochę mniej. Niektóre, z różnych powodów ograniczyły swoją aktywność.  Swoimi doświadczeniami w tym temacie podzielił się  ksiądz Mirosław Rakoczy, który również uczestniczył w spotkaniu. My podzieliśmy się wiadomościami ze spotkania kręgu filialnego, w którym uczestniczyliśmy w ubiegłym tygodniu, również w formie on-line i wynieśliśmy z niego spostrzeżenie, że we wszystkich diecezjach metody pracy kręgów w czasie epidemii są podobne i wspólnie dzielimy napotykane trudności.  Doświadczamy także w podobny sposób skutków pandemii, bo tak jak całe społeczeństwo, coraz więcej osób z Domowego Kościoła, podobnie i ich bliscy, borykamy się z przykrymi skutkami covida.

Następnie omawialiśmy możliwości organizowania Adwentowych Rejonowych Dni Wspólnoty. One też będą miały różny charakter w naszych rejonach. Być może będzie możliwość skorzystania z formy on-line. O szczegółach będziemy  wraz z parami rejonowymi jeszcze informować . 

Za księdzem Mirosławem i Diakonią Modlitwy zachęcamy do skorzystania z Oazy Modlitwy pierwszy raz w naszej diecezji organizowanej w formie on-line. To już w najbliższą sobotę. Szczegóły są w ogłoszeniach rozesłanych przez pary rejonowe oraz na stronie internetowej.

Bardzo ważnym tematem była kwestia możliwości organizacji rekolekcji zarówno tych w okresie zimowym oraz letnim. Z uwagi na wciąż bardzo nasiloną  sytuację  pandemiczną  i wprowadzone ostatnio zmiany terminu ferii zimowych,  wspólnie podjęliśmy decyzję o odstąpieniu od organizowania  ORAR-ów planowanych w lutym (pierwotny termin ferii). W tym miejscu chcemy bardzo podziękować Magdzie i Michałowi Łabańcom z rejonu wałbrzyskiego oraz Dorocie i Damianowi Nowakowskim z rejonu świdnickiego, którzy zadeklarowali gotowość przygotowania i poprowadzenia ich. Pozostają natomiast aktualne działania dotyczące przygotowań do organizacji rekolekcji letnich. Mamy nadzieję, że do tego czasu sytuacja ustabilizuje się.

Kolejnym podejmowanym tematem  było poszukiwanie rozwiązań dotyczących diecezjalnej siedziby naszego Ruchu, ponieważ dotychczasowe miejsce przy Caritas na ul. Budowlanej w Świdnicy musimy  niedługo  opuścić. Otrzymaliśmy propozycję od Ks. Biskupa Marka Mendyka  do wspólnego korzystania wraz z innymi ruchami rodzinnymi z sali przy  siedzibie nowo tworzonej diecezjalnej poradni rodzinnej (również przy ul. Budowlanej). Będąc wdzięczni za tę możliwość, jednocześnie doświadczamy pewnej trudności, gdyż nowe warunki lokalowe niestety nie pozwolą na organizowanie liczniejszych spotkań np. dni wspólnoty. Będziemy nadal pozostawać otwarci na poszukiwa-wanie większego miejsca, nadal pukać, może jakieś drzwi się otworzą J.

Mając na uwadze bardzo dobrą współpracę z Siostrami z Barda Śl., u których tak często możemy gościć w formie rekolekcji, krąg diecezjalny jednomyślnie uznał, że dobrym pomysłem jest finansowe wspomożenie Sióstr, aby pomóc im przetrwać ten bardzo trudny czas. Podjęto decyzję, aby zebraną w czasie Rejonowego Dnia Wspólnoty składkę, którą zwykle przeznaczaliśmy na fundusz rekolekcyjny przekazać właśnie Siostrom .

W związku z doświadczanymi różnymi uciążliwościami dotyczącymi nowych form komunikowania się kręgów w trakcie pandemii, w tym zwłaszcza technicznymi (będące również doświadczeniem naszego spotkania) przyjęliśmy wszyscy pomysł Ks. Mirosława, aby zorganizować bardziej profesjonalnie pomoc w obsłudze dostępnych programów umożliwiających przeprowadzanie spotkań (np. na szkole animatora). Jest to o tyle zasadne, ponieważ nie wiemy jak długo będzie jeszcze istniała  konieczność używania tej formy spotkań.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli  18  listopada w całodobowej modlitwie w ramach inicjatywy ogólnopolskiej „ Pokój tobie Polsko, ojczyzno moja”. Doba, która przypadała na modlitwę  dla naszej diecezji wypełniona była w całości.

Na zakończenie pewna refleksja  zaczerpnięta z książki O. Macieja Zięby OP „Pontyfikat na czasy zamętu”, która wydaje się wpisywać dokładnie w te trudne chwile, wskazując na potrzebę trwania we wspólnocie miłości i realizowania w trakcie formacji tematu roku: „Dojrzałość w Chrystusie”:

„Pamiętajmy jednak, mówiąc o wielkich słowach – o miłości, dojrzałości oraz wierności – że pierwszym, konkretnym i niczym niezastąpionym fundamentem budowania miłości jest czas. Łatwo o tym zapominamy rozdarci pomiędzy codziennym zabieganiem, a wielkimi planami na przyszłość. Pamiętajmy więc o darze z własnego czasu, o spędzaniu go ze swoimi bliskimi. I dobrze ten czas wykorzystajmy: sami uczmy się kochać, ale uczymy też kochania bliskich nam ludzi oraz – co nie mniej ważne – uczmy się bycia kochanymi”.

Czego wam i sobie życzymy – Małgorzata i Krzysztof

Krąg Diecezjalny spotkał się w składzie:

-Ks. Mirosław Rakoczy – Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie

– Alicja i Bogusław Krupa – para rejonowa z rejonu Wałbrzych

– Halina i Tadeusz Kuźniak  – para rejonowa z rejonu Dzierżoniów

– Ewa i Tomasz Sadkiewicz – para rejonowa z rejonu Świdnica

– Małgorzata i Krzysztof Jaśkowiak – para diecezjalna