W poszukiwaniu adekwatnych odpowiedzi duszpasterskich

W poszukiwaniu adekwatnych odpowiedzi duszpasterskich

Pierwsze od dwóch lat bezpośrednie spotkanie  członków Ruchu Światło-Życie  filii śląskiej (diecezje: bielsko-żywiecka, częstochowska, gliwicka,  katowicka, legnicka, opolska, sosnowiecka, świdnicka, wrocławska) podczas DWDD (Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych)koncentrowało się wokół  udziału w Synodzie Biskupów 2021-2023 o temacie: Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja. 

Rozpoczęliśmy od wysłuchania wypowiedzi Aleksandra Bańki, członka naszego Ruchu, który  został wyznaczony na polskiego delegata na Synod. Zachęcał on do aktywnego włączenia się uczniów ks. Blachnickiego w pracę nad organizacją konsultacji synodalnych i  zabieranie głosu  w zaproponowanych zagadnieniach.  Stwierdził, że  należy traktować Synod jako  moment poszukiwania adekwatnych odpowiedzi duszpasterskich w  sytuacji kryzysu w Kościele.

Okazja do wypowiedzi  na pytania synodalne nadarzyła się podczas spotkania w grupie, które poprzedziliśmy modlitwą w Namiocie Spotkania.  Swoje refleksje ukierunkowaliśmy  odnosząc poruszane zagadnienia  do naszego Ruchu.  Czy współpracujemy ze sobą, prowadząc dialog? Czy umiemy się słuchać? Czy dbamy o to, aby był słyszalny nasz głos? Czy dbamy o  celebrację sakramentów? Itd.

Do pytań synodalnych nawiązał w homilii podczas Eucharystii główny celebrans, ks. Mirosław Rakoczy, wskazując na Jezusa Chrystusa, który cierpliwie słuchał każdego, nawet tego, który miał wobec Niego nieczyste intencje. Nawiązując do obawy przed dopuszczeniem do głosu  w zespołach synodalnych niewierzących,  zauważył, że jest to okazja do wyrwania się z utartych schematów i okazja  do tego, że niewierzący wysłuchają wierzących.

Zdjęcia: © Marek Nackowski, Częstochowa 2021
Udostępnianie na zasadach OLP 1.0