Wielkanocna Oaza Modlitwy pod znakiem adoracji

Wielkanocna Oaza Modlitwy pod znakiem adoracji

Wielkanocna Oaza Modlitwy pod znakiem adoracji

Praktykowanie różnych form modlitwy i adoracja eucharystyczna to treść kolejnej Oazy Modlitwy, która miała miejsce w dniach 12-14 kwietnia w klasztorze sercanów w Polanicy. Po raz pierwszy od wielu lat nie odbyła się w Wielkim Poście ale w Okresie Wielkanocnym, co nadało jej radosny charakter. Dzięki odpowiedzialnym Ewie i  Ryszardowi  Sapkom, 25 osób mogło zagłębić się w modlitwę. W pierwszym dniu podczas homilii,  ks. Mirosław odwołując się do Ewangelii  o rozmnożeniu 5 chlebów i 2 ryb, wskazał, że Jezus nie skorzystał z 200 denarów, które mieli w trzosie apostołowie. ( a nie była to mała suma). Wybrał mniejszą, gorszą propozycję, czyli chleby i ryby, aby okazać swą moc. Wniosek płynący z tej nauki: Nie bójmy się, że mało posiadamy darów, we współpracy z Jezusem wszystko jest możliwe. Przy okazji ksiądz przypomniał, że nasza diecezjalna Oaza Wielka ma nazwę Tabgha, co znaczy „U siedmiu źródeł” i tak nazywa się miejsce, gdzie Jezus rozmnożył chleb. Pierwszy dzień zakończył się nabożeństwem Drogi Światła w plenerze, w której rozważaliśmy  wydarzenia po zmartwychwstaniu Jezusa.

W kolejnym dniu przypomnieliśmy sobie na czym polega studium Pisma Świętego a na czym Namiot Spotkania, co było treścią poprzedniej Oazy Modlitwy, i praktykowaliśmy to. Natomiast konferencja poświęcona była adoracji eucharystycznej. Adorować to ”kłaść palec na ustach” i oddawać cześć Bogu w Trójcy Jedynemu.  Najczęściej kojarzymy adorację z adoracją Najświętszego Sakramentu. Wymownym znakiem jest monstrancja w kształcie słońca. Możemy spojrzeć wprost na Pana Boga, na Słońce nie możemy spojrzeć bezpośrednio. Adoracja to modlitwa prosta ale niełatwa. To forma kontemplacji: cisza, milczenie, oddanie. Jest przedłużeniem Eucharystii. Przebywaniem w obecności Tego, który przemienia nasze życie. Podczas różnego rodzaju adoracji, np. wspólnotowych, nie powinno zabraknąć milczenia. W sobotę nie zabrakło kręgu liturgicznego, przygotowującego do niedzielnej Eucharystii. Po radosnym pogodnym wieczorze była okazje do adoracji Najświętszego Sakramentu.

W krótkim sprawozdaniu trudno oddać całe bogactwo treści, więc zapraszamy na kolejną oazę jesienią.

Poniżej krótka fotorelacja z wydarzenia: