Wielkopostny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie 14 marca 2021

Wielkopostny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie 14 marca 2021

Ideał wspólnoty chrześcijańskiej w Ruchu

Spotkanie rejonu kłodzkiego w ramach Wielkopostnego Dnia Wspólnoty Ruchu Światło-Życie odbyło się w dwóch etapach. W Eucharystii i Namiocie Spotkania uczestniczyliśmy indywidualnie, natomiast konferencja i spotkanie w grupie odbyło się w trybie zdalnym. W tej drugiej części kilkanaście osób wysłuchało najpierw ks. Kamila Osieckiego, który wygłosił konferencję na temat: Formacja katechumenalna dokonująca się we wspólnocie. Kapłan przedstawił istotę katechumenatu i jego dzieje w Kościele. Ta droga do świadomego przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, w szczególności  chrztu, początkowo dotyczyła osób dorosłych, aby z czasem przenieść się na wiek dziecięcy. Wtedy odpowiedzialność za katechumenat została przeniesiona na rodziców, którzy podczas chrztu zobowiązywali się do wychowania dzieci w wierze. Ks. Kamil zwrócił uwagę, że obecnie dzieci i młodzież objęci  są katechezą, która jednak nie może zastąpić katechumenatu rodzinnego, ten zaś obecnie jest coraz bardziej zaniedbywany. W takiej sytuacji pojawiły się ruchy religijne oparte na programie katechumenatu, skierowane do młodzieży i dorosłych. Do nich zalicza się Ruch Światło-Życie, którego zasady oparte są na tzw. deuterokatechumenacie, czyli powtórnym katechumenacie. Włączając się w  formację w Ruchu, mamy szansę wejść na drogę do świadomej i żywej wiary. Po konferencji, w ramach spotkania w grupie, prowadzonego przez Dorotę i Piotra Bałandów, rozmawialiśmy o ideale wspólnoty. Inspiracją do tego były teksty Pisma Świętego: 1 Kor 9, 24-27, 1Tm 6, 12, 2 Tm 4, 7-8. Wynikała z nich analogia drogi zbawienia i zawodów sportowych. Zastanawialiśmy się, w czym drużyna sportowa (np. siatkówki) przypomina religijną wspólnotę. Z tego  z pozoru paradoksalnego porównania powstał rysunek, w którym  zestawiliśmy podobieństwa i różnice między drużyną a wspólnotą.

Spotkanie zakończyliśmy  dzieląc się doświadczeniem wspólnoty w ramach małej grupy – kręgu rodzin i rekolekcji wakacyjnych. Zobowiązaliśmy się do modlitwy w intencji planowanych wakacyjnych rekolekcji – nasza diecezja organizuje Oazę Rodzin III stopnia w pierwszym turnusie i Oazę Rodzin II stopnia w drugim turnusie.