Błogosławieństwo na rekolekcje

Błogosławieństwo na rekolekcje

Zbliżają się terminy tzw. zimowych rekolekcji, które zazwyczaj organizowane są w czasie ferii szkolnych. W naszej diecezji  odbędą się wówczas cztery tury duchowych ćwiczeń dla członków Ruchu Światło-Życie.  1 lutego 2020 w Boguszowie-Gorcach spotkali się moderatorzy i animatorzy planowanych rekolekcji.  Moderatorami Oazy Rekolekcyjnej Animatorów Rodzin (ORAR) I stopnia  są: ks.  Mirosław Rakoczy oraz Bożena i Roman Wszędybyłowie. Ks. Czesław Studenny i Magda  z Michałem Łabańcami poprowadzą ORAR II stopnia. Rekolekcjami ewangelizacyjnymi dla młodzieży pokierują  księża Mariusz Maluszczak i Łukasz Basisty. Najdłuższymi rekolekcjami – Oazą Rodzin III stopnia w Ziemi Świętej –  kierować będą ks. Daniel Rydz oraz Małgorzata i  Tadeusz Pawliccy.

Najważniejszą częścią spotkania  była Eucharystia odprawiona w intencji  rekolekcji – ich organizatorów i uczestników. Podczas Mszy św. nastąpiło uroczyste błogosławieństwo i wręczenie świec rekolekcyjnych, tzw. rozesłanie, obecnych moderatorów  rekolekcji przez ks. Mirosława Rakoczego, moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-Życie. Padła też prośba o dalszą modlitwę za organizatorów i uczestników rekolekcji. Na  zakończenie spotkania  uczestnicy dzielili się podczas agapy swoimi przeżyciami i przyniesionymi smakołykami.