Czas na wakacyjne oazy

Czas na wakacyjne oazy

Prawie w przeddzień pierwszego turnusu rekolekcyjnego Ruchu Światło –Życie, 30 czerwca,  w kościele parafialnym w Bystrzycy Górnej spotkali się organizatorzy rekolekcji Domowego Kościoła z diecezji świdnickiej. Podczas uroczystej Eucharystii, którą koncelebrowali:  ks. Mirosław Rakoczy i ks. Mariusz Maluszczak,  nastąpiło  rozesłanie odpowiedzialnych za rekolekcje.

Podczas homilii ks. Mirosław nawiązał do czytań z dnia i tematu roku formacyjnego Ruchu: „Prawda – krzyż – wyzwolenie”.  Zachęcił do zaufania Bogu, który spełnia swoje obietnice, nawet kiedy Mu w tym przeszkadzamy, interweniuje w odpowiednim czasie, prostuje ludzkie błędy i oczyszcza nasze intencje. Zwrócił również uwagę, że tak jak w Starym Testamencie dochodziło do konkurowania o dziedzictwo , tak Nowy Testament uczynił nas wszystkich dziedzicami królestwa Bożego, nie ma więc już  konkurencji, osób, grup, wspólnot, ale wszyscy mamy jednakowy cel, który powinien nas jednoczyć.  Naszym celem jest rozwój duchowy, on następuje przede wszystkim przez oczyszczenie, rezygnację, wyrzeczenie. One tworzą w naszym wnętrzu miejsce dla Ducha Świętego, który wówczas w nas działa. Na zakończenie homilii, nawiązując do tematu roku formacyjnego, moderator diecezjalny zaapelował, abyśmy przemyśleli na nowo swoje zaangażowanie w sprawy społeczne, polityczne, ekonomiczne, kulturalne, aby wśród tych, którzy wprowadzają Ewangelię w te sfery działalności człowieka, nie zabrakło członków Ruchu Światło-Życie. 

Pod koniec Eucharystii nastąpiła uroczysta modlitwa nad członkami diakonii rekolekcyjnych i  wręczenie świec oazowych:  Barbarze i Józefowi Nowakom, którzy wraz z ks. Mirosławem  Rakoczym, ks. Mariuszem  Maluszczakiem i diakonem Krystianem Stasiakiem będą prowadzić Oazę Rodzin III stopnia w Bardzie oraz Annie i Markowi Kośnym, którzy wraz z ks. Przemysławem Pojaskiem będą moderować Oazie Rodzin II stopnia również w Bardzie, w klasztorze sióstr marianek.

Po Eucharystii uczestnicy  zebrali się  na krótkiej agapie.