Dziękczynienie w Pieszycach

Dziękczynienie w Pieszycach

Nadszedł czas, aby podziękować Bogu i ludziom za miniony rok formacyjny w Domowym Kościele rejonu dzierżoniowskiego. Była również szczególna okazja, ponieważ posługę pary rejonowej w tym czasie kończą Halina i Tadeusz Kuźniakowie.

Uczestnicy spotkania zgromadzili się w Pieszycach, w domu zakonnym sióstr salezjanek 26 czerwca 2021. O godzinie 9.45 zawiązała się wspólnota, która następnie uczestniczyła w Eucharystii, koncelebrowanej przez ks. Karola Janika, moderatora rejonowego Domowego Kościoła i ks. Mateusza Kuliga, moderatora jednego z kręgów.

Po Mszy św.  nadszedł czas podziękowań dla  Haliny   i Tadeusza Kuźniaków ze strony księdza moderatora i uczestników spotkania, wśród nich przez nowo wybraną parę rejonową , Małgorzatę i  Sławomira Smugarzewskich.  Spotkanie zakończyła  agapa w ogrodach klasztornych sióstr salezjanek.