Diecezjalna Diakonia Jedności – podsumowanie

Diecezjalna Diakonia Jedności – podsumowanie

Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jedności odbyło się we wtorek 26.04.2022 w Świdnicy w salce parafii katedralnej.

Reprezentowane były prawie wszystkie Diakonie funkcjonujące w naszej diecezji, poza diakonią miłosierdzia.

Omówiliśmy zbliżające się wydarzenia Ruchu Światło-Życie (oraz te w które angażujemy się jako Ruch) w ostatnich dwóch miesiącach roku formacyjnego 2021/2022. Najważniejsze z nich to:

  1. Diecezjalny Dzień Wspólnoty, który odbędzie się 15.05.2022 z możliwością przyjazdu dzień wcześniej (w sobotę) dla poszczególnych Diakonii, Kręgów czy grup. Szczegóły DDW oraz dnia poprzedzającego będą podawane w kolejnych komunikatach na naszej stronie.
  2. Pielgrzymka Rodzin do Wambierzyc, która odbędzie 26.06.2022. Program pielgrzymki oraz ostateczna forma i zaangażowanie Ruchu będą przekazane w osobnym komunikacie na naszej stronie.

Poszczególne Diakonie przedstawiły działania jakie podejmowały w bieżącym roku formacyjnym oraz plany na najbliższe miesiące pracy.

Spotkanie zakończyliśmy wspólną, pyszną Agapą (warto angażować się w Diakonie aby uczestniczyć DDJ 🙂 ) i odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

ks. Mirosław Rakoczy

Moderator Ruchu Światło-Życie

Małgorzata i Krzysztof Jaśkowiakowie

Para Diecezjalna DK