Życzenia Wielkanocne 2022

Życzenia Wielkanocne 2022

Kochani,

W tych pełnych napięcia, trudnych dniach, kiedy niespokojne są nasze serca i umysły,  po prostu zatrzymajmy się   i wyciszajmy  wsłuchując się w tajemnice Wielkiego Tygodnia –  w milczącą, osamotnioną mękę i śmierć Chrystusa i oczekujmy Poranka Jego Zmartwychwstania.

Przyjmując w pokorze ten czas, który jest dla każdego z nas łaską, dającą szansę  nie tylko na osobiste nawrócenie, wpatrujmy się w Chrystusa, Dawcę pokoju,  bo tylko z Nim możemy bezpiecznie przejść przez nawet najbardziej niespokojne czasy.

Życzymy wszystkim Rodzinom i Kapłanom błogosławionego Wielkiego Tygodnia, zwieńczonego radością Zmartwychwstania Naszego Pana Jezusa Chrystusa!

Para Diecezjalna
Małgorzata i Krzysztof Jaśkowiakowie

Moderator Domowego Kościoła Ks. Adam Woźniak

Moderator Ruchu Światło-Życie Ks. Mirosław Rakoczy