Diecezjalny Dzień Wspólnoty 12.05.2019 w Bardzie Śląskim