Rekolekcje dla par rejonowych – filia krakowska

Rekolekcje dla par rejonowych – filia krakowska

W dniach 23 – 25 września 2022 roku uczestniczyliśmy w rekolekcjach dla par rejonowych, które odbyły się w Krościenku, zorganizowanych przez parę filialną filii krakowskiej Ulę i Andrzeja Rychlickich, z udziałem moderatora diecezjalnego księdza Bogdana Sarniaka.

 

Z rekolekcji zabraliśmy w naszych sercach obraz Chrystusa Sługi, Chrystusa, który obmywa nogi swoim uczniom. Uświadomiliśmy sobie, że taka powinna właśnie być nasza posługa – pełna miłości, pokory, skromności.  Wielokrotnie w czasie rekolekcji wybrzmiały słowa Chrystusa: ”To nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem”, utwierdzające w przekonaniu, że skoro zostaliśmy przez Pana zaproszeni do tej posługi, z pewnością nie zostawi nas bez pomocy i uzdolni do jej pełnienia. Jesteśmy odpowiedzialni za rodziny w naszych rejonach, ale trzeba spojrzeć na czekające nas zadania nie tylko jako wielość obowiązków do wykonania, ale jak na szansę. Szansę na wzmocnienie naszej jedności małżeńskiej, szansę na ubogacenie wiary, na głębsze wejście we wspólnotę DK. Trzeba popatrzeć ponad swoje obawy, zahamowania, a pomyśleć w pierwszej kolejności o tych, do których zostaliśmy posłani, być ciągle dla nich: wspierać, łączyć, motywować do pogłębiania formacji i odkrywania bogactwa naszej wspólnoty. Usłyszeliśmy, że aby dobrze prowadzić innych musimy przede wszystkim dbać o swoją formację, swoje zaangażowanie we wspólnotę DK. Podczas jednego ze spotkań Andrzej powiedział, że aby zmotywować innych do pracy trzeba samemu dać przykład. Bardziej zachęcimy innych mówiąc „Chodźcie, zróbmy to razem”, niż mówiąc „Idźcie i zróbcie to”.

Pięknym świadectwem służby były dla nas mieszkające w domu Ela i Marysia, członkinie Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, które dbały o nas świadcząc posługę zarówno w kuchni, zapewniając posiłki, a także dostarczały strawę duchową prowadząc pełne treści i wartościowego przekazu konferencje. Ich obecność, ciepło, serdeczność,  wiedza i dar jej przekazywania zachwyciły nas i umocniły poczucie zakorzenienia w Ruchu Światło – Życie.

Wyjechaliśmy umocnieni, odważniejsi, pełni zapału, a także z wieloma konkretnymi wskazówkami potrzebnymi podczas pełnienia posługi pary rejonowej. Czas rekolekcji był dla nas czasem bardzo intensywnym, jednocześnie utwierdzającym w przekonaniu, że podążamy słuszną drogą. Przeżycie tych dni motywuje do przejścia z postawy biorcy do postawy służby, do postawy oddawania, dzielenia się tym, co sami od innych otrzymaliśmy. Dziękujemy Panu Bogu za to, że dane nam było przeżyć te rekolekcje, dziękujemy prowadzącym za podzielenie się  wiedzą i doświadczeniem, z których mogliśmy czerpać, za stworzenie atmosfery pełnej ciepła i życzliwości. Atmosfery, w której chciało się przebywać, w której czuliśmy się częścią wspólnoty. Chwała Panu za dar tych rekolekcji, Kasia i Adam


Artykuł Rekolekcje dla par rejonowych – filia krakowska pochodzi z serwisu Domowy Kościół.