Ogólnopolski Kongres KWC w Częstochowie 2019

Ogólnopolski Kongres KWC w Częstochowie 2019

W dniu 28 września delegacja Diakoni Wyzwolenia Diecezji Świdnickiej wzięła udział w Ogólnopolskim Kongresie KWC w Częstochowie. Kongres odbył się z okazji 40 rocznicy powstania KWC.

Spotkanie rozpoczęliśmy jutrznią. Następnie w auli św. Jana Pawła II wysłuchaliśmy kilku wykładów.O teologii wyzwolenia mówił ks. dr. Henryk Bolczyk, potrzebę organizacji rekolekcji Ewangelii Wyzwolenia przedstawił nam ks. prof. Piotr Kulbacki, a o tym jak dzisiaj wg. papieża Franciszka towarzyszyć, rozeznawać i jednać z kościołem ks. Wojciech Ignasiak. Bardzo ciekawie o pracy z ludźmi młodymi opowiadał nam pan Marcin Mądry ojciec wspaniałej 7 dzieci. To on właśnie na przykładzie różnych programów profilaktycznych (m.in. Archipelag Skarbów) pokazał nam jak zachęcić młodzież do życia w wolności i trzeźwości.

Po południu pracowaliśmy w 8 grupach tematycznych. W podsumowaniu usłyszeliśmy jaką rolę i zadania ma dziś do spełnienia KWC: w mediach, we wspólnocie Kościoła, w przestrzeni publicznej, w wychowaniu dzieci i młodzieży, w narodowym Programie Trzeźwości i oczywiście w Ruchu Światło–Życie. Okazało się że we wszystkich tych przestrzeniach KWC jest nie tylko potrzebna, ale wręcz niezbędna. By jednak ona się rozprzestrzeniała potrzeba  czynnego zaangażowania wszystkich jej członków.

Zwieńczeniem kongresu była Eucharystia w bazylice jasnogórskiej którą celebrował wraz z naszymi kapłanami – przewodniczący episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości – ks. biskup Tadeusz Bronakowski oraz ks. biskup Krzysztof Włodarczyk.