Wolni i wyzwalający na pielgrzymce w Wirach

Wolni i wyzwalający na pielgrzymce w Wirach

Zgodnie z wieloletnią tradycją, z potrzeby wspólnotowego dziękczynienia  za miniony rok formacyjny, z nadzieją na owoce duchowe nowego czasu  danego nam pod hasłem „Wolni i wyzwalający” , przybyliśmy  jako członkowie Ruchu Światło-Życie  1 września do parafii p.w. św. Michała  Archanioła  w Wirach.  Tu gościnnie przyjął nas proboszcz ks. Adam Woźniak, moderator Domowego Kościoła.

Po radosnym zawiązaniu wspólnoty, które rozpoczęło się już przed świątynią i było kontynuowane w jej wnętrzu, uczestniczyliśmy w doświadczeniach duchowych, które były owocem Namiotu Spotkania przed Najświętszym Sakramentem oraz godziny świadectw. Charakterystyczne było to, że w większości  z nich bardzo mocno wybrzmiało doświadczenie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Pozwoliło nam to głębiej zastanowić się nad  znaczeniem hasła nowego roku formacyjnego, wymiarem swojej wolności i potrzebą zaangażowania się w wyzwalanie innych.  Pojawiły się również zapowiedzi  kolejnych okazji do rozważania tego hasła, na które zaprosili nas Iwonka i Marek Kurowscy, odpowiedzialni za Diakonię wyzwolenia. Są to:

  • Pielgrzymka KWC do Częstochowy  – 29 września,
  • Diecezjalny  dzień skupienia  członków i sympatyków KWC  w Bielawie  – 26 października,
  • Bezalkoholowy Bal Niepodległości – 10 – 11 listopada.

Centralnym punktem pielgrzymki była Eucharystia, której przewodniczył biskup Adam Bałabuch.  W homilii rozważał on ludzką  skłonność do pychy, która utrudnia dążenie do  ideału nowego człowieka – człowieka duchowego.  Najskuteczniejszym lekarstwem w takiej sytuacji jest pokora wypływająca z miłości. Ks. biskup skłonił nas do refleksji nad postawą nas, członków Ruchu Światło-Życie. Czy nie za często chcemy realizować swoje plany, nie rozeznając, jaka jest wola Boża? Czy z pokorą, z pełnym otwarciem, przyjmujemy dar, jakim jest charyzmat Ruchu Światło-Życie?  Czy staramy się poznać ten charyzmat, czy też wolimy wypełnić go swoimi pomysłami?

Do  głębokiego przeżycia Eucharystii przyczyniła się  pełna zaangażowania  służba  diakonii liturgicznej i diakonii muzycznej.  Bogu niech będą dzięki za wszystkim  zaangażowanych w organizację spotkania, za diakonię wychowawczą z rejonu kłodzkiego, która objęła opieką ponad  70-cioro  dzieci, za tych którzy czytali Słowo Boże, modlitwę wiernych, uczestniczyli w procesji z darami, wreszcie przygotowali miejsce  i agapę. W pielgrzymce uczestniczyło ponad 240 osób dorosłych i młodzieży.