Ogólnopolskie podsumowanie pracy rocznej Domowego Kościoła

Ogólnopolskie podsumowanie pracy rocznej Domowego Kościoła

Z wielką radością i wdzięcznością wzięliśmy udział w świętowaniu jubileuszu 50-lecia Domowego Kościoła, które odbyło się w częstochowskim seminarium. Była to także okazja do ogólnopolskiego podsumowania pracy rocznej DK i do podziękowania Bogu za Jego obecność i prowadzenie w naszym ruchu.

W tym wyjątkowym spotkaniu towarzyszyli nam Małgosia i Krzysztof Jaśkowiakowie, którzy przez ostatnie trzy lata pełnili posługę pary diecezjalnej DK w naszej diecezji, oraz ksiądz Mirosław Rakoczy, nasz nowy moderator DK.

Podczas uroczystej niedzielnej Eucharystii przeżyliśmy wzruszający moment przekazania odpowiedzialności nowym parom diecezjalnym, w tym także nam. Z całego serca dziękujemy Małgosi i Krzysztofowi za ich wierną służbę i oddanie. Jako nowa para diecezjalna pragniemy z entuzjazmem i ufnością kontynuować to dzieło, które zaczęli nasi poprzednicy, zawsze licząc na Bożą pomoc. Wiemy, że czeka nas wiele wyzwań i trudów, dlatego prosimy o waszą modlitwę i wsparcie.

“Rocznice i jubileusze dla ludzi wierzących są zawsze okazją do wdzięcznego wspominania wielkich dzieł Bożych. (…) Nie możemy myśleć o Ruchu w katego­riach przeszłości i wspomnień. (…) To, co zostało zainwestowane, zasiane i za­częło kiełkować – musi być pielęgnowane, musi się rozwijać. (…) Czeka nas wielki wysiłek pójścia w głąb.”

 Niech te słowa naszego założyciela, sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego głęboko zapadną w nasze serca i towarzyszą nam w kolejnym roku formacyjnym. Niech Kościół Żywy stanie się żywy w nas i przez nas.

Iwonka i Marek Kurowscy
Para diecezjalna DK