Podziękowania za posługę pary diecezjalnej

Podziękowania za posługę pary diecezjalnej

Drodzy

Dobiegł końca czas pełnienia przez nas posługi pary diecezjalnej, którą podjęliśmy we wrześniu 2020 roku. Rozpoczęliśmy ją w wyjątkowym, trudnym czasie pandemii mierząc się z nową rzeczywistością, a zakończyliśmy w wyjątkowych, pięknych okolicznościach obchodów Jubileuszu 50-lecia Domowego Kościoła.

Pragniemy z serca podziękować i wyrazić wdzięczność przede wszystkim Panu Bogu za błogosławieństwo i prowadzenie nas każdego dnia, za wszelkie łaski, bez których nie potrafilibyśmy sprostać wyzwaniom, jakie przynosiły kolejne dni służby; za to, że był to czas, w którym doświadczyliśmy Jego opieki i dobroci, za stawianie na naszej drodze mądrych, serdecznych i oddanych Bogu ludzi, którzy pomagali nam w realizacji licznych zadań; za możliwość poznania Domowego Kościoła w szerszej   rzeczywistości.

 Dziękujemy księdzu Adamowi Woźniakowi, który jako moderator diecezjalny DK diecezji świdnickiej służył nam radą, wspierał podejmowane działania dobrym słowem i modlitwą. Dziękujemy księdzu Mirosławowi Rakoczemu moderatorowi diecezjalnemu  RŚ-Ż, który  angażował się i  inicjował  wiele wydarzeń, służących rodzinom w naszej diecezji.  Dziękujemy wszystkim diakoniom  Ruchu w naszej diecezji, z których członkami mogliśmy się spotykać i współdziałać w różnych obszarach.

Podziękowania kierujemy również do kapłanów, którzy w ciągu tych trzech lat pełnili swoje posługi w rejonach, kręgach oraz poprowadzili wszelkiego rodzaju rekolekcje  – za ich obecność, mądrość głoszonego słowa i otwartość na rodziny DK.

Szczególne wyrazy wdzięczności ślemy do par prowadzących rekolekcje oraz do wszystkich członków diakonii rekolekcyjnych za ich niezłomną postawę, gotowość służby i czas oddany na chwałę Pana i dobro drugiego człowieka.

Bez kręgu diecezjalnego DK  niewiele moglibyśmy zdziałać – dlatego składamy gorące podziękowania za tworzenie wyjątkowej wspólnoty, stały kontakt i odpowiadanie na każdą prośbę oraz potrzebę w diecezji, podejmowanie współodpowiedzialności za rodziny i małżeństwa DK naszej diecezji, jedność myśli i czynów, każde spotkanie; za towarzyszenie nam w posłudze, a przede wszystkim za uśmiech, pogodę ducha i życzliwość.

Dziękujemy, naszym poprzednikom Uli i Tadkowi Biedom, do których  zawsze mogliśmy się zwrócić, a oni nieustannie nas wspierali. Niezwykłe to było dla nas świadectwo!

Dziękujemy również naszemu kręgowi macierzystemu  wspaniałym małżeństwom za wyrozumiałość, przyjaźń, wysłuchanie oraz za świadectwo trwania przy Jezusie.

Wszystkim Wam, drogie małżeństwa Domowego Kościoła, dziękujemy za wsparcie modlitewne i każdą wymianę doświadczeń przy różnych okazjach.

Przekazując posługę odpowiedzialnych za Domowy Kościół w naszej diecezji w ręce Iwonki i Marka Kurowskich prosimy o nieustanną, gorącą modlitwę w ich intencji i gorąco ufamy, że: (parafrazując słowa Ks. Biskupa Krzysztofa Włodarczyka z ostatniego spotkania odpowiedzialnych) „czy będzie dobrze, czy będzie marnie – Iwonka z Markiem i Ks. Mirkiem to wszystko ogarnie” 😊

Za wszystko dobro, którego doświadczyliśmy w czasie pełnienia posługi – Bogu niech będą dzięki!

Małgosia i Krzysiek Jaśkowiakowie