POKÓJ TOBIE, POLSKO, OJCZYZNO MOJA!

POKÓJ TOBIE, POLSKO, OJCZYZNO MOJA!

Dołącz do sztafety!

POKÓJ TOBIE, POLSKO, OJCZYZNO MOJA.

Drodzy Oazowicze, od 1 listopada do 8 grudnia 2020 r. jako członkowie Ruchu Światło-Życie chcemy podjąć w całej Polsce sztafetę modlitewną pod hasłem: ,,Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja”.

Pragniemy modlić się w intencji tego, co dzieje się aktualnie w naszym kraju w związku z protestami, jak również w związku z obecną sytuacją pandemiczną.

Sztafeta będzie polegała na tym, że każdego dnia inna diecezja podejmie 24-godzinną modlitwę. Co pół godziny kolejne osoby z danej diecezji będą się modliły w tej intencji modlitwę różańcową.

Ruch Światło-Życie Diecezji Świdnickiej przejmuje „pałeczkę” modlitwy w środę 18 listopada 2020 r.

Zapisu na konkretną godzinę można dokonać przez ten link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BR6UZbwVJ0yw6R2Zwe1zyqxQRY6Z-0fjg5ML_j7UeCA/edit#gid=1420488845 

Zachęcam bardzo mocno do włączenia się w to dzieło!*

ks. Mirosław Rakoczy

Moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie Diecezji Świdnickiej

*Aby się wpisać na listę modlących, należy kliknąć w link podany powyżej. Po otwarciu kolumny z godzinami modlitwy, należy zaznaczyć kursorem wybraną kratkę i wpisać w niej swoje imię i nazwisko.