Radykalizm dobra – znak dojrzałości w Chrystusie

Radykalizm dobra – znak dojrzałości w Chrystusie

Pielgrzymka Ruchu Światło-Życie diecezji świdnickiej do Wir 30 sierpnia 2020 po raz kolejny zgromadziła liczne (mimo obaw związanych z epidemią na listy wpisało się 246 osób, w tym 216 osób dorosłych, kapłanów, kleryków i młodzieży) grono członków i sympatyków. Wszyscy spragnieni wspólnotowego przeżycia modlitewnego, mogli uczestniczyć w Namiocie Spotkania, czasie świadectw z rekolekcji i przeżyć w czasie izolacji związanej z epidemią. Zwieńczeniem dziękczynienia za przeżyty czas była Eucharystia pod przewodnictwem JE Ks. Biskupa Marka Mendyka. W homilii Ks. Biskup, chociaż nie nawiązał bezpośrednio do hasła nowego roku formacyjnego: Dojrzałość w Chrystusie, zawarł wiele wskazówek, które członkowie Ruchu mogą potraktować, jako rozwinięcie hasła i znaleźć inspirację do rozwijania swojej dojrzałości chrześcijańskiej.

Oto kilka myśli z homilii:

„Radykalizm dobra, sięgający ofiary życia – oto czego oczekują dzisiaj świadkowie Jezusa.

Ktoś, kto spotkał Jezusa na swojej drodze, jest gotowy na wszystko”.

„[…]jest to błąd, który popełniają kolejne pokolenia chrześcijan, popełniamy także i my.

Chcemy zachwycać się pięknem Ewangelii, ale nie myślimy o nieuchronnej cenie tego zachwytu i tego piękna, o trudzie, o poświęceniu, o wymaganiach, jakie trzeba sobie postawić, także o kosztach materialnych, jakie trzeba w życiu ponieść po stronie dobra”

„Pozwólcie się prowadzić  Bożemu Słowu. Czytajcie to Słowo codziennie. Niech ono was prowadzi, chroni i strzeże. I czyńcie to z wiarą. Także wtedy, kiedy ono wydaje się zupełnie niezrozumiałe i jakby nieprzystające do mojego życia. Pozwólcie się poprowadzić Jezusowi!”

Podczas rozesłania odpowiedzialnych  i animatorów Ks. Biskup wręczył Małgorzacie i Krzysztofowi Jaśkowiakom misję do kierowania Domowym Kościołem diecezji świdnickiej na trzy lata.

 Tych, którzy nie mieli możliwości być osobiście na spotkaniu, zachęcamy do obejrzenia relacji z pielgrzymki, którą można znaleźć pod tym linkiem: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wJbR1ptcEB55XTxfebOwgkeyO7Ti0QUL

Relacja z pielgrzymki znajduje się również na stronie świdnickiego Gościa Niedzielnego:

https://swidnica.gosc.pl/doc/6492830.Wiry-Rozpoczecie-roku-formacyjnego-Ruchu-Swiatlo-Zycie

Dziękujemy redakcji świdnickiego Gościa Niedzielnego za zgodę na udostępnienie zdjęć.