Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jedności 12.10.2020

Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jedności 12.10.2020

Pierwsze w tym roku  formacyjnym spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jedności Ruchu Światło-Życie  poświęcone było  analizie planów pracy diakonii. Mocną zachętą do zaangażowania w służbę dla wspólnoty, były słowa czytania (1 Tes 3, 12-13) z nieszporów, którymi ks. Mirosław Rakoczy, moderator diecezjalny, rozpoczął spotkanie:

„Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich…”

Ksiądz Mirosław zachęcał do podjęcia wysiłku, aby realizować wszystkie zaplanowane zadania i dopasowywać się do istniejące sytuacji obostrzeń epidemicznych, ale rezygnować lub odwoływać spotkania czy rekolekcje w ostateczności.

Wskazał na czynniki, które obecnie kształtują postawy ludzi, w szczególności młodych i które należy brać pod uwagę realizując dzieła formacyjne i ewangelizacyjne. Są to: zmienność, złożoność, niepewność i niejednoznaczność. Zauważa je papież Franciszek, pisząc m.in. w adhortacji „Christus vivit” o nowych formach pracy duszpasterskiej z młodzieżą. Lekarstwem na zmienność powinna być wizja, która wskazuje cel, do którego powinna dążyć wspólnota. Niepewność można załagodzić zrozumieniem, złożoność prostym przekazem, a niejednoznaczność zwinnością.

Uczestnicy spotkania omówili również przygotowania do kolejnego spotkania diakonii, które ma mieć miejsce 24 kwietnia 2021, w przeddzień Diecezjalnego Dnia Wspólnoty w Bardzie, w klasztorze sióstr marianek. W zamierzeniu ma to być spotkanie wszystkich diakonii, które będą uczestniczyć w diakonijnych jak i wspólnych spotkaniach oraz przygotowywać się do paschalnego dnia wspólnoty.