Wielkanoc 2020

Wielkanoc 2020

Zmartwychwstanie Jezusa, namalował Jacopo Tintoretto w 1565 r.

Chodźcie, powróćmy do Pana!
On nas zranił i On też uleczy,
On to nas pobił, On ranę zawiąże.
Po dwu dniach przywróci nam życie,
a dnia trzeciego nas dźwignie
i żyć będziemy w Jego obecności.
Dołóżmy starań, aby poznać Pana;
Jego przyjście jest pewne jak świt poranka,
jak wczesny deszcz przychodzi On do nas,
i jak deszcz późny, co nasyca ziemię.

/Księga Ozeasza 6,1-3/

Radosnych, pełnych nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego A.D. 2020

życzą

Ks. Mirosław Rakoczy                    ks. Adam Woźniak             Urszula i Tadeusz Biedowie

  Moderator diecezjalny                     Moderator diecezjalny                    para diecezjalna

   Ruchu Światło-Życie                        Domowego Kościoła                  Domowego Kościoła