Wielkopostny Dzień Wspólnoty – Rejon Dzierżoniów

Wielkopostny Dzień Wspólnoty – Rejon Dzierżoniów

Kochani Oazowicze

W niedzielę 10 marca 2024r spotkaliśmy się na Rejonowym Dniu Wspólnoty Ruchu Światlo-Życie u sióstr Salezjanek w Pieszycach.

Tematem dnia było hasło „Wzrastanie w braterskiej wspólnocie poprzez żywą komórkę małej grupy”.

Głównym punktem Rejonowego Dnia Wspólnoty była wspólna Eucharystia, której przewodniczył ks. Wojciech Pawlina – nasz Moderator Rejonowy, a koncelebrował odwiedzający nas Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie – ks. Mirosław Rakoczy.

Konferencje wygłosił nam ks. Wojciech Pawlina, nawiązując do tematu Kościół wspólnota pielgrzymującego ludu Bożego, zjednoczona z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym, gdzie celem było przyjrzenie się drodze naszej indywidualnej formacji w naszym domu, w Ruchu oraz w Kościele.

Przeżyliśmy ten dzień we Wspólnocie naszej Rejonowej, radując się sobą na wzajem i wynosząc przeżyte treści na dalsze dni Wielkiego Postu. Dziękujemy wszystkim, którzy się przyczynili do przeżycia tego podniosłego czasu i razem mogliśmy się ubogacać podczas podsumowania pracy w grupach.

z Panem Bogiem i do zobaczenia następnym razem

Gosia i Sławek Smugarzewscy – para rejonowa DK
i ks Wojciech Pawlina – moderator rejonowy DK