Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanocne

Chrystus Zmartwychwstał! 

W Chrystusie wszystkie ostateczne problemy zostały rozwiązane:

problem cierpienia, problem grzechu, problem śmierci;

w Chrystusie wyzwolenie jest faktem.

Ks. Franciszek Blachnicki

Prawdziwa pascha, prawdziwa przemiana, to przejście do radości i chwały przez doświadczanie bólu, cierpienia i śmierci. Niech nadchodzące Święta Wielkanocne wypełniają serca paschalną radością, która wyrasta z Krzyża Pana Jezusa, wybucha w Jego zmartwychwstaniu, opromienia każdy dzień życia, a owocuje wrastaniem w Żywy Kościół!

Kochani składając życzenia radosnego świętowania w gronie Najbliższych, pragniemy serdecznie podziękować za odpowiedzialność i służbę, która jest owocem działania Ducha Świętego w sercach Waszych!

Z modlitewną pamięcią  

Iwona i Marek Kurowscy 

Para Diecezjalna Domowego Kościoła 

ks. Mirosław Rakoczy

Moderator RŚ-Ż i DK Diecezji Świdnickiej