Wyjście ku pełni życia

Wyjście ku pełni życia

Siedem par pochodzących z diecezji świdnickiej, legnickiej oraz archidiecezji wrocławskiej i gdańskiej uczestniczyło w oazie rodzin drugiego stopnia Ruchu Światło-Życie w Bardzie Śląskim w dniach od 16 lipca do 1 sierpnia 2021.

Formowały się  pod opieką moderatorów: księdza Przemysława Pojaska oraz Anny i Marka Kośnych i animatorów Doroty i Piotra oraz Joanny i Artura. Pieczę nad dbałością o liturgię i  oprawę muzyczną sprawowali odpowiednio: ksiądz diakon Mateusz Petrus oraz Agnieszka Janus. Opieką nad  dziećmi zajęła się diakonia wychowawcza: Lidia i Aleksander, Maria oraz Tomasz.

Rekolekcje miały charakter deuterokatechumenalny – ich celem było ponowne i świadome odkrycie powołania chrześcijańskiego oraz pełnia życia rzeczywistością chrztu świętego.

 Podczas spotkań w małych kręgach biblijnych oraz celebracji Słowa Bożego uczestnicy odkrywali Księgę Wyjścia jako opowieść o przymierzu narodu wybranego z Bogiem.

Oprócz tego szukali w Starym Testamencie zapowiedzi Nowego Przymierza, a w Nowym Testamencie jego wypełnienia w osobie Jezusa Chrystusa.

Podczas symbolicznej „ucieczki z Egiptu”, jako nowy naród wybrany, świadomie  i dobrowolnie odnowili  przyrzeczenia chrzcielne.

Więcej informacji i zdjęcia można znaleźć:

https://swidnica.gosc.pl/doc/6990561.Zaczeli-od-tajemnic-radosnych-Oaza-Rodzin-II-stopnia-w-Bardzie

https://swidnica.gosc.pl/doc/7000918.Zaprosili-na-Dzien-Jednosci-cala-diecezje