Życzenia Bożonarodzeniowe

Życzenia Bożonarodzeniowe

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, które są okazją do dziękczynienia Bogu za Jego miłość i łaski: “Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” (J 3,16)

W tym czasie jednoczymy się w modlitwie i wdzięczności za dar wspólnoty Ruchu Światło-Życie i gałęzi rodzinnej Domowego Kościoła. Niech ten rok formacyjny, który przeżywamy pod hasłem „Kościół żywy”, pobudzi nas do dziękczynienia za dar Wspólnoty Kościoła i do jeszcze  głębszego zaangażowania w życie naszej diecezji, parafii i rodzin. 

Niech Boże Dziecię, które przyszło na świat w ubóstwie i prostocie, napełni nasze serca radością i pokojem, a Maryja, Matka Kościoła, otoczy nas swoją opieką i prowadzi do coraz większej jedności z Bogiem i ludźmi. Niechaj Duch Święty, który ożywia Kościół, umacnia nas w wierze, nadziei i miłości, a Nowy Rok będzie czasem wzrostu duchowego oraz owocnej służby i świadectwa wiary.

Z wdzięcznością za Waszą obecność i współpracę. Z pamięcią w modlitwie

Iwona i Marek Kurowscy 
Para diecezjalna Domowego Kościoła 

ks. Mirosław Rakoczy
Moderator RŚ-Ż i DK diecezji świdnickiej