Oaza Rodzin II stopnia w Bardzie

Oaza Rodzin II stopnia w Bardzie

Wyjść z niewoli grzechu, na wzór wyjścia Izraelitów z Egiptu – to zadanie Oazy Rodzin II stopnia, która została zorganizowana poprzez diecezję świdnicką w Bardzie Śląskim w dniach 15-31 lipca 2019. Aby cel został zrealizowany,  starał się o to moderator rekolekcji, ks. Mirosław Rakoczy oraz para moderatorska Anna i Marek Kośni.  15 małżeństw które uczestniczyły w rekolekcjach, znalazły się pod opieką animatorów:  Magdaleny i Tomasza Kokotów, Małgorzaty i Krzysztofa Jaśkowiaków, Iwony i Marka  Kurowskich oraz Magdaleny i Krystiana Kamińskich. Diakonia wychowawcza: Dorota i Piotr Bałandowie, Paulina Grzegorczyk , Maria Bieda i Tomasz Ściepuro, troszczyła się o ponad trzydziestkę dzieci. Piotr Bałanda odpowiadał również za oprawę muzyczną  rekolekcji, w szczególności Eucharystii i celebracji.  Uczestnicy mieli możliwość w teorii ( szkoła liturgiczna) i w praktyce poznać tajniki służby przy ołtarzu pod  uważnym przewodnictwem diakonii liturgicznej: Marka Kośnego, diakona Mateusza Grzegorczyka i kleryka Krystiana Stasiaka.

Przeżycia duchowe uczestników wypływały z rozważań nad tekstami biblijnymi, w szczególności pochodzącymi z Księgi Wyjścia, opisującymi wędrówkę narodu wybranego do Ziemi Obiecanej.

W dwunastym dniu rekolekcji  oazowicze uczestniczyli w Dniu Wspólnoty, który w bazylice NMP w Bardzie  zgromadził  również wspólnoty z diecezji  wrocławskiej (Oaza Rodzin I stopnia z Nysy i Oaza Rodzin II stopnia z Kudowy Zdroju) i łódzkiej (Oaza Rodzin II stopnia z Dusznik Zdroju). Eucharystii  podczas tego Dnia przewodniczył biskup pomocniczy diecezji świdnickiej Adam Bałabuch.